voor inwoners, met gemeenten

Zand en grond weer welkom bij GAD

Publicatiedatum: 17 juli 2019

Het was even niet mogelijk voor inwoners om hun zand en grond naar de scheidingsstations te brengen. Moesten wij dinsdag nog melden geen zand en grond meer in te kunnen nemen op de scheidingsstations, vandaag hebben we al een oplossing. Een verwerker heeft zich bereid verklaard de grond van de inwoners van onze regio aan te nemen. Dit betekent dat zand en grond weer gewoon naar de scheidingsstations in Hilversum, Huizen, Bussum en Weesp kan worden gebracht.

Ondertussen werkt de GAD aan een duurzame oplossing. De gevolgen van het besluit van Staatssecretaris Van Veldhoven over poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn nog niet geheel te overzien. Er wordt hard gewerkt om alles inzichtelijk te krijgen, maar het belangrijkste is dat inwoners daar zo min mogelijk de dupe van worden.

Het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ is op 8 juli aangeboden aan de Tweede Kamer en direct in werking getreden. Dit heeft de branche en ook de GAD overvallen. Onduidelijk is of grond van inwoners ook moet voldoen aan de eisen in dit handelingskader.

Meer nieuws

Al het nieuws