Gft bovengronds

voor inwoners, met gemeenten

Gft-afval zamelen we bovengronds in. Ondergronds inzamelen van gft levert niet de gewenste resultaten. We zijn druk bezig met het plaatsen van zogenaamde bovengrondse gft “huisjes” in de regio.

We noemen ze ‘gft-huisjes’, omdat het een soort huisje is, waar een losse container in staat. Ze zijn een stuk kleiner dan de ondergrondse containers en we legen ze dan ook vaker.