De komende jaren verandert de GAD de inzamelstructuur: er komen extra voorzieningen om uw afval gescheiden aan te bieden en we komen het op andere momenten bij u ophalen.

Dat doen we, omdat een groot deel van het restafval nog steeds bestaat uit materiaal, dat hergebruikt zou kunnen worden. Wanneer dat gescheiden wordt aangeboden, kan het gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Vooral veel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd), maar bijvoorbeeld ook papier en groente- en fruitresten, komen nu nog in het restafval terecht. Met het aanbieden van extra voorzieningen maken we het scheiden voor u makkelijker.

Bovenwoningen, appartementen en flats krijgen extra ondergrondse containers. Huishoudens die nu al gebruik maken van kliko's krijgen een pmd-kliko. Ook de grote restafvalkliko gaat verdwijnen, alleen de kleinere 140 liter-container wordt nog verstrekt.

Nog geen twintig procent van het afval in de grijze kliko blijkt namelijk echt restafval. De rest kan gescheiden worden aangeboden in de pmd-, gft- of papier/kartonkliko, in de glas- en textielcontainers in de wijk of op het scheidingsstation. Wie zijn afval goed scheidt, zal de grijze container dus nauwelijks nog nodig hebben.

Het is de bedoeling dat in 2020 alle bijna 113.000 huishoudens in onze regio gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. Het 'uitrollen' daarvan doen we in fases. Hieronder kunt u zien in welke wijken en gemeenten er nu of binnenkort iets verandert.

Naarden Vesting (ondergronds)

Hilversum centrum (ondergronds)

Hilversum Kerkelanden (ondergronds, integrale inzameling)

Muiden Ton Kootsingel (ondergronds)

Huizen, Blaricum, Laren, Naarden (pmd- en restafvalkliko's en ondergronds)