De komende jaren verandert de GAD de inzamelstructuur: er komen extra voorzieningen om uw afval gescheiden aan te bieden en we komen het op andere momenten bij u ophalen. De losse afvalzakken verdwijnen uit het straatbeeld. Met het aanbieden van extra voorzieningen maken we het scheiden voor u makkelijker. 

Meer weten over waarom we dit doen? Lees hier verder…

Kliko’s of ondergrondse containers

Bovenwoningen, appartementen en flats krijgen extra ondergrondse containers. Daarbij gaat het vooral om nieuwe containers voor pmd en restafval en het vervangen van bestaande bovengrondse containers en inpandige inzamelmogelijkheden.

Huishoudens die nu al gebruik maken van kliko's krijgen een nieuwe pmd-kliko. Ook de grote restafvalkliko gaat verdwijnen, alleen de kleinere 140 liter-container wordt nog verstrekt. Wie al zijn afval goed scheidt, zal de grijze container nauwelijks nog nodig hebben.

Of u kliko’s krijgt of ondergrondse containers, is afhankelijk van hoe u woont. Hierin onderscheiden we vier gebiedstypen met bijpassende inzamelmiddelen:

  Gebiedstype: Inzamelmiddel:
 I Laagbouw met voldoende buitenruimte 4 kliko’s voor pmd, gft, papier en restafval
II Laagbouw met beperkte buitenruimte 3 kliko’s voor pmd, gft, papier en een ondergrondse container voor restafval
III Hoogbouw ondergrondse containers
IV Woningen in centrumgebieden ondergrondse containers

 

Planning

Het is de bedoeling dat in 2020 alle huishoudens in onze regio gebruik maken van de nieuwe voorzieningen. Het 'uitrollen' daarvan doen we in fases (klik hieronder op de naam van de gemeente voor meer informatie).

Fase 0  Naarden Vesting en Hilversum Centrum 2016-2017 
Fase 1 Huizen, Blaricum, Laren en deel Naarden (Noord van A1) 2017
Fase 2 Gooise Meren  2018 (eerste helft)
Fase 3 Weesp, Wijdemeren en Hilversum Zuid 2018 tweede helft)
Fase 4 Hilversum Noord  2019

 

Andere inzameldagen

In gebieden die nieuwe kliko’s krijgen, veranderen ook de inzameldagen en hoe vaak we komen legen. De grootte van de pmd-container is berekend op de hoeveelheid pmd van een gemiddeld gezin in drie weken. De nieuwe restafvalcontainer is bij goed scheiden van het overige afval ook groot genoeg om eens in de drie weken te legen.

In de meeste gemeenten waar pmd ook apart wordt opgehaald, wordt het restafval eens per vier weken ingezameld. In onze regio is met drie weken gekozen voor een iets hoger serviceniveau.

In de nieuwe situatie is het ophaalritme als volgt:

Gft  elke week 
Pmd elke drie weken
Papier elke vier weken
Restafval  elke drie weken

Hierdoor kan het voorkomen dat uw kliko op een andere dag en ander tijdstip wordt geleegd dan u gewend bent. Zet uw container daarom altijd op de inzameldag voor 07.30 uur aan de weg, of de avond ervoor na 20.00 uur.

Van Afval Naar Grondstof

De Regio Gooi en Vechtstreek volgt hiermee het landelijke programma Van Afval Naar Grondstof. Landelijk, dus ook in onze regio, is de ambitie om in 2020 tenminste 75% afvalscheiding te realiseren. Ten opzichte van de huidige situatie betekent dit een halvering van het restafval. Meer over het realiseren van deze ambitie leest u in het Uitvoeringsplan.

Uiteindelijk doel is om te komen tot een circulaire economie; een economie waarin alle producten en materialen worden hergebruikt en nieuwe grondstoffen niet meer nodig zijn. Daarmee sparen we onze planeet. Die belasten we nu nog door grondstoffen uit de natuur te halen voor het maken van nieuwe producten.

Links en downloads

Van afval naar grondstof

GAD Uitvoeringsplan Van afval naar grondstof