Sluit Gooi en Vechtstreek ook aan bij statiegeldalliantie?

18-01-2018

Steeds meer Nederlandse organisaties en gemeenten sluiten zich aan bij de statiegeldalliantie. Dit initiatief is in het leven geroepen om het heffen van statiegeld uit te breiden naar kleine plastic flessen en blikjes. De GAD is in gesprek met de zeven gemeenten van de Gooi en Vechtstreek om ook aan te sluiten bij de statiegeldalliantie.

Onderzoek heeft aangetoond dat met het heffen van statiegeld op kleine flesjes en blikjes de hoeveelheid zwerfafval met 70 tot 90 procent afneemt. Nog meer voordelen zijn dat deze flesjes en blikjes goed gerecyled kunnen worden voor nieuwe producten waardoor minder CO2 uitgestoten wordt en minder afval verbrand. De plastic soep in de zee vermindert evenals dierenleed. Lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, besparen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval.

In 2011 waren het de gemeenten van de Gooi en Vechtstreek die het initiatief namen om tijdens het VNG-congres een motie in te dienen voor het uitbreiden van het statiegeldsysteem. Deze motie is toen met ruim 94% aangenomen. Ook nu wil de GAD haar gemeenten hierin goed informeren en adviseren over aansluiten bij de alliantie. Meer informatie over de statiegeldalliantie: https://statiegeldalliantie.org/. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen zich daar ook aansluiten bij de alliantie.