Update Hilversum 13-01-2020

voor inwoners, met gemeenten

Update Hilversum 13-01-2020

Publicatiedatum: 13 januari 2020

In Hilversum centrum  wordt gestopt met het ophalen van zakken.

Nu er steeds meer ondergrondse containers zijn geplaatst wordt er fasegewijs gestopt met het ophalen van zakken in het centrum van Hilversum. Van inwoners wordt verwacht dat zij afval gaan scheiden. Want afval = grondstof.

Betrokken inwoners worden geïnformeerd met een persoonlijke brief, in de buurt worden flyers uitgedeeld door de afvalcoaches en Toezicht & Handhaving controleren de straten. Er zijn borden geplaatst op de locaties waar nog veel zakken staan. Dankzij deze aanpak is het gebied op en rond de Groest en de Schapenkamp al zakkenvrij.

Ook in Hilversum- Oost is in samenwerking met de bewoners en de buurtcoördinator het aantal zakken dat op straat wordt gezet vrijwel nihil. De wijken worden schoner!

We gaan verder! Vanaf 21 januari kunnen inwoners van de Brinkweg, Neuweg, Kapelstraat, Tapijtstraat, Langestraat, deel Groest, Koningshof  en Ruitersweg gebruik maken van de ondergrondse containers. Inwoners en omwonenden krijgen hierover persoonlijk bericht.

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal pas later worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Nieuwbouw

Ook worden er ondergrondse containers  geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Meer artikelen