Update van 4 september 2019.

voor inwoners, met gemeenten

Update van 4 september 2019.

Publicatiedatum: 18 februari 2020

De afvalinzameling in Muiden is aan het veranderen. Bewoners met voldoende buitenruimte voor eigen containers aan huis hebben in het afgelopen jaar een vierde container voor PMD (lege verpakkingen van plastic en blik en drinkpakken) gekregen. In het centrum van Muiden worden in de toekomst ondergrondse containers geplaatst voor huishoudens met onvoldoende buitenruimte die nu (wellicht) nog gebruik maken van huisvuilzakken en deze aan de straat zetten. De keuze voor ondergrondse containers is al gemaakt en vastgelegd in het Regionaal Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek.

Op een aantal plaatsen staan al ondergrondse containers, deze blijven waar mogelijk in gebruik. Daarnaast komen er nieuwe containers bij om bewoners in het centrum de mogelijkheid te geven om huishoudelijk afval te scheiden. Met de komst van ondergrondse containers verdwijnen de huisvuilzakken uit het straatbeeld en dragen we bij aan een betere toekomst.

Wat is er al gedaan?

De GAD is al enige tijd bezig met onderzoek naar geschikte locaties voor ondergrondse containers. Eerder zijn inwoners en andere belanghebbenden daarom uitgenodigd om mee te denken. Tijdens de participatieavonden die op 23 april en 29 april 2019 zijn gehouden, zijn mogelijke locaties besproken. Ook zijn er vanuit diverse inwoners voorstellen gedaan om ondergrondse containers te plaatsen aan de uitvalswegen van Muiden.

Waar staan we nu?

Naar aanleiding van deze inspraak en in overleg met de gemeente Gooise Meren ligt de focus nu op de (on)mogelijkheid van het plaatsen van ondergrondse containers in de omgeving van de oude entree Naarderpoort (incl. Racelijnsplein en Vestingplein). Woensdag 18 september 2019 zal hierover een inloopavond plaatsvinden.

En daarna?

Wanneer er locaties zijn vastgesteld, zal in overleg met de gemeente Gooise Meren op enig moment worden gestart met grondonderzoek. Dit is nodig om de haalbaarheid van locaties te toetsen. Bij werkzaamheden worden omwonenden tijdig geïnformeerd.

 

Meer artikelen