Is uw container/kliko verdwenen? Dan kunt u onderstaand formulier invullen. De GAD neemt binnen twee werkdagen contact met u op om u te informeren wanneer en hoe de nieuwe container wordt bezorgd.

Achternaam, voorletters(s)  
Adres  
Huisnummer  
Postcode  
Woonplaats 
Emailadres  
Telefoonnummer  
Bovengenoemde persoon geeft aan, dat zijn/haar container/kliko is vermist en verzoekt de levering van een vervangende container
Type 


Inhoud 
Serienummer container (indien bekend) 
Ruimte voor opmerking 
Datum van vermissing
 
De afdeling Toezicht en Handhaving kan op misbruik handhaven.
Indien u de container alsnog terugvindt, neemt u dan contact op met de GAD via de mail (info@gad.nl) of telefoon (035-699 18 88, keuze 3).
Na verzending neemt de GAD het verzoek in behandeling en informeert u binnen twee werkdagen wanneer en hoe de container zal worden bezorgd.