Verslag bijeenkomst verkenning alternatieve werkzaamheden

voor inwoners, met gemeenten

Verslag bijeenkomst verkenning alternatieve werkzaamheden

Publicatiedatum: 16 juni 2022

Verkenning alternatieve werkzaamheden _ door verenigingen, gemeenten en GAD

17 mei 2022

Het was een mooie opkomst, prettige sfeer en een constructieve avond. Vragen zijn beantwoord en vele ideeën zijn opgehaald. Verenigingen en gemeenten kwamen samen in de kantine van GAD om naar de toekomst te kijken. In gesprek over mogelijke alternatieve werkzaamheden, om zo ook na de gecompenseerde periode van 3 jaren een financiële bijdrage te kunnen blijven ontvangen .

Achtergrond

De GAD wil samen met verenigingen en gemeenten kijken naar mogelijke alternatieve werkzaamheden. Dit in plaats van het ophalen van het oud papier en karton. De betrokken verenigingen hebben allemaal compensatie ontvangen ter waarde van 3 jaar zodat we de tijd hebben om tot goede afspraken te komen. Tijdens de bijeenkomst van 17 mei zijn er ideeën vanuit de GAD geopperd maar wilden we vooral alle ideeën vanuit de verenigingen inventariseren.

Ideeën voor alternatieve werkzaamheden

GAD heeft verenigingen voorgelegd om eens na te denken over hun mogelijke bijdrage aan het inzamelen van de kerstbomen. Het zorgdragen voor de inzameling naar een door de vereniging bemenst inzamelpunt. Zo hoeft de GAD niet alle straten langs maar kunnen zij de bomen ophalen bij een aantal inzamelpunten in de regio. Ook zouden verenigingen kunnen bijdragen aan het ophalen van de Gooise Waardetas, een project van de GAD om meer producten te kunnen hergebruiken.

Leuk om te zien dat er ook overlap was en GAD en verenigingen dezelfde ideeën hadden. Bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers bij ons mobiele scheidingsstation of het adopteren van (ondergrondse) containerlocaties.

De verenigingen zelf kwamen met veel goede originele ideeën. Sommige ten bate van de GAD, zoals de inzet van vrijwilligers – tijdens piekuren – op de scheidingsstations,  het inzamelen van frituurvet, batterijen, kleine elektrische apparaten. En het opruimen van gebroken glas rond de glasbakken.

Ook voor gemeenten kunnen de verenigingen veel betekenen. Zo is er geopperd om bij te dragen aan het beheer van de openbare ruimte, het adopteren van straatmeubilair, buurtpreventie en opruimen zwerfafval. Ook waren er mooie ideeën op het terrein van het sociaal domein zoals boodschappen doen voor ouderen of uitjes organiseren voor sociale groepen.

Besproken randvoorwaarden

De inzet van de avond was vooral inventariseren van mogelijke alternatieven. De uitwerking op haalbaarheid en financiële compensatie volgt. Wel zijn er al een aantal randvoorwaarden al besproken.

 • Verenigingen gaven aan het belangrijk te vinden dat de inzet van vrijwilligers niet ten koste mag gaan van betaald werk.
 • Een aantal verenigingen hadden behoefte aan periodiek planbaar werk, anderen aan grotere incidentele acties.
 • Haalbaarheid inzet vrijwilligers, ivm werkzaamheden en werktijden.
 • De opbrengsten moeten in verhouding staan tot de inzet.
 • Zekerheid van continuïteit op langere termijn

Hoe nu verder

Alle verenigingen die eerder papier ophaalde krijgen de samenvatting van de avond. Mochten er na deze avond nog ideeën komen, dan horen wij dit natuurlijk graag.

De geopperde ideeën voor GAD worden door GAD nader uitgewerkt, eventueel in samenwerking met de vereniging die het voorstel heeft gedaan. Hierbij zal worden gekeken naar haalbaarheid en financiële compensatie. De verschillende gemeenten zullen ditzelfde doen voor de ideeën die binnen gemeentelijke verantwoordelijk vallen.

GAD zal deze conclusies bundelen en zorgen voor een gezamenlijk voorstel aan de betrokken verenigingen.

Aanwezigen

Tijdens de bijeenkomst van 17 mei waren er vertegenwoordigers van:

 • Schuimlikkers
 • Jong Beatrix
 • Scouting Zuiderkruis
 • Kerk Weesp
 • Abas
 • Sterrewachter
 • Tweemaster
 • Vijos
 • VV Nederhorst
 • KV Huizen
 • GA Heinze
 • MCC Laren
 • Zuidvogels
 • The Pride
 • Crescendo
 • Gemeente Gooise Meren
 • Gemeente Wijdemeren

Meer artikelen