Voor het gebruiken van ondergrondse container voor restafval, heeft u een zogenoemde milieudruppel nodig. Per woning krijgt u één milieudruppel. Voor 5 euro kunt u een extra toegangsdruppel aanvragen bij de klantenservice (bij de klantenservice kunt u alleen met pin betalen). De containers voor grondstoffen zoals papier en pmd zijn niet afgesloten.

Gebruik van ondergrondse restafvalcontainers

Door de knop op de restafvalcontainer aan te raken, activeert u het systeem. Daarna houdt u de druppel voor het leesgedeelte, waarna u een klik hoort. U kunt nu de trommel zelf openen, de huisvuilzak erin doen en de trommel weer sluiten.

Regels en tips

  • Het is niet toegestaan om grof huishoudelijk afval, chemisch afval, glas, papier/karton en textiel in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien. Voor deze afvalstromen zijn er andere voorzieningen.
  • Hebt u vragen over grof huishoudelijk afval, chemisch afval, glas, papier/karton en textiel? Kijk ook eens bij veelgestelde vragen over de aanbiedregels voor dit afval.
  • Het is verboden om afval naast de ondergrondse container plaatsen. Dit trekt ongedierte aan en nodigt anderen uit tot het plaatsen van meer zakken naast de container. Dat veroorzaakt zwerfafval en dus overlast voor de buurt. Voor het plaatsen van afval naast de container kunt u een boete krijgen.
  • In de afvalstoffenverordening Gooi en Vechtstreek is bepaald dat het verboden is om ander afval in de containers te doen. In de container voor restafval, mag alleen restafval. In de container voor papier, mag alleen papier en karton. Enz. De afdeling Toezicht en Handhaving controleert hier op en kan bekeuringen geven.

Storing

Indien een container een storing heeft, noteer dan het containernummer en bel het storingsnummer dat op de container staat. U kunt ook mailen naar info@gad.nl. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 16.15 uur. De GAD zorgt ervoor dat de container zo snel mogelijk wordt gerepareerd.

Verhuizing
Gaat u verhuizen? Dan dient u de milieudruppel bij verhuizing in te leveren bij de verhuurder van de woning of bij de GAD.

Verlies/diefstal/defect 
Verlies/diefstal van uw milieudruppel moet u zo snel mogelijk melden via 35 - 69 91 888 (kies optie 3). De GAD blokkeert dan de milieudruppel; die is dan niet meer te gebruiken. U kunt, tegen  betaling van € 5,00 per milieudruppel, een nieuwe milieudruppel verkrijgen op het hoofdkantoor van de GAD (Hooftlaan 32, Bussum). Het kantoor is geopend tussen 08.00 uur en 16.15 uur.

Is uw milieudruppel defect? U kunt deze op het hoofdkantoor van de GAD kosteloos omruilen tegen een nieuwe. Vergeet niet de defecte milieudruppel mee te nemen, anders kunnen we deze niet ruilen. Opsturen kan ook. Hiervoor neemt u contact op met de klantenservice van de GAD.

Grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval hoort niet in de (ondergrondse) afvalcontainers. Probeer het ook niet, want dit veroorzaakt veel schade aan de containers. Bovendien kunt u hiervoor een boete krijgen. U kunt grof huishoudelijk afval brengen naar de scheidingsstations van de GAD in Bussum, Hilversum, Huizen en Weesp. Grof huishoudelijk afval kan ook opgehaald worden door de GAD. Hiervoor kunt u online een aanvraag in bij ophaalservice grof huishoudelijk afval. U kunt ook op werkdagen tussen 08.00 en 12.00 uur bellen naar de klantenservice van de GAD om een afspraak te maken. Dat kan via telefoonnummer: 035 – 69 91 888 (kies optie 1).