Aanbieden huishoudelijk asbest

voor inwoners, met gemeenten

Wij adviseren u om asbesthoudende materialen niet zelf te verwijderen of te verkleinen maar dit door gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Het breken, boren, slijpen en/of bewerken van asbesthoudende materialen is verboden.

Omgevingsloket online

Wilt u toch zelf asbest verwijderen in of bij uw woning? Dan moet u dit altijd melden bij de gemeente via Omgevingsloket online. Ook als u bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen maar hier asbest bij vrijkomt, moet u dit melden. Bent u niet de eigenaar van de woning, maar huurder? Neem dan eerst contact op met de verhuurder. Heeft u kleine gebruiksvoorwerpen met asbest, bijvoorbeeld een bloempot, dan hoeft u dit vooraf niet te melden bij de gemeente.

Asbest aanleveren scheidingsstations

  • Vanaf 1 juli 2021 zamelen we asbest en asbestgelijkend* materiaal alleen in op het scheidingsstation Hilversum.
  • Asbest zonder registratieformulieren kunnen wij niet aannemen. U krijgt dit formulier via Omgevingsloket Online.
  • Asbest wordt niet aan huis opgehaald.
  • U mag maximaal 35 m2 aangemeld asbest uit uw eigen woning (inclusief eventuele schuren of andere bijgebouwen) of een woonboot, aanbieden op scheidingsstation Hilversum.
  • Wij nemen geen asbesthoudende dakleien en niet-hechtgebonden asbesthoudende producten in. Hiervoor moet u een asbestsaneringsbedrijf inschakelen.
  • Asbest moet luchtdicht dubbel verpakt worden in stevig doorzichtig plastic (PE folie of zak van minimaal 0,2 mm dikte). Anders mag u dit niet vervoeren of inleveren op scheidingsstation Hilversum. U kunt maximaal 2 gratis plastic zakken (formaat 80x120cm) ophalen bij het scheidingsstation. Grotere formaat zakken dient u zelf te kopen bij bijvoorbeeld een bouwmarkt.
  • Bij het inleveren van asbest dient u zich vooraf bij de beheerder van het scheidingsstation te melden. Hij controleert de verpakking en registratieformulieren.
  • Bij onjuiste aanbieding kan de toegang tot het terrein worden geweigerd en kan proces-verbaal worden opgemaakt.

* Asbest en asbestgelijkend materiaal kan na gebruik, verpulvering/bewerking door afvalverwerkers niet meer van elkaar onderscheiden worden. Daarom wordt ook asbestgelijkend materiaal als ‘risicovol’ behandeld.