voor inwoners, met gemeenten

Niet alles kan in uw kliko of ondergrondse container. Daarom kunt u uw afval ook naar één van de GAD-scheidingsstations brengen. Bijna dertig verschillende afvalsoorten kunt u er gescheiden inleveren.

Sorteer alstublieft thuis alvast uw afval, dat scheelt (wacht)tijd op het scheidingsstation.

Bedrijven kunnen geen gebruik maken van de GAD scheidingsstations en bedrijfsafval nemen wij niet aan.

De scheidingstations zijn in Bussum, Hilversum, Huizen en Weesp. Iedereen die woont in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren mag er huishoudelijk afval inleveren. Neem altijd een ID-bewijs mee. Kijk hier voor de openingstijden 

Asbest

Vanaf 1 juli 2021 zamelen wij asbest en asbestgelijkend materiaal centraal in op het scheidingsstation in Hilversum. U kunt dit niet meer op de andere scheidingsstations aanbieden. Voor het inleveren van asbesthoudend materiaal gelden strikte regels én u moet dit vooraf melden bij uw gemeente. Kijk hier voor informatie over inleveren asbest of asbestgelijkend materiaal