voor inwoners, met gemeenten

Het huishoudelijk afval dat u niet kwijt kunt in uw eigen kliko of uw ondergrondse container kunt u naar een van onze scheidingsstations brengen. De scheidingstations zijn in Bussum, Hilversum, Huizen en Weesp. Iedereen die woont in de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren mag er huishoudelijk afval inleveren. Neem daarom altijd een ID-bewijs of rijbewijs mee. Bent u onlangs verhuisd van buiten naar binnen deze regio? Neem dan ook een poststuk mee met uw naam en adres van uw nieuwe adres en woonplaats.

Dit kunt u inleveren op het scheidingsstation. Sorteer alstublieft thuis alvast uw afval, dat scheelt (wacht)tijd op het scheidingsstation.

Kringloop via scheidingsstations

Meubels, huisraad, kleding, boeken, elektrische apparaten, alles wat schoon, heel en nog goed bruikbaar is, kunt u op de scheidingsstations ook kwijt in de kringloopcontainer. Medewerkers van kringlooporganisaties sorteren de goederen en zorgen dat ze in de kringloopwinkels terecht komen.

Geen bedrijfsafval

Wij verwerken alleen huishoudelijk afval. Bedrijven kunnen geen gebruik maken onze scheidingsstations. Voor het afvoeren van bedrijfsafval verwijzen wij u graag naar een andere afvalverwerker in de regio.

Asbest en asbestgelijkend materiaal zamelen wij centraal in op het scheidingsstation Hilversum. Voor het inleveren van asbesthoudend materiaal gelden strikte regels én u moet dit vooraf melden bij uw gemeente. Kijk hier voor informatie over inleveren asbest of asbestgelijkend materiaal