voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Hilversum.

Aankondiging Werkzaamheden

Bij het vervangen of plaatsen van containers worden er werkzaamheden verricht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Bewoners in de directe omgeving worden per brief geïnformeerd. Over het algemeen duren de werkzaamheden circa 1 tot 3 werkdagen. Eventueel worden verkeersmaatregelen getroffen, zoals het afzetten van de weg of parkeerplaatsen.

Nadat de locaties zijn opgeleverd kunnen de containers direct gebruikt worden. Niet lang hierna krijgen gebruikers een toegangstag toegestuurd en worden de locaties afgesloten. Vanaf dat moment zijn de containers alleen met de toegangstag toegankelijk. Wijkvoorzieningen blijven vrij toegankelijk.

Planning

In de komende periode plaatsen en/of vervangen wij containers op onderstaande locaties:

 • Kerkelandelaan thv nr 23 – bijplaatsen container voor papier en karton en gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Kerkelandelaan thv nr 7 – tweemaal container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en plaatsen container voor glas
 • Banckertlaan thv nr 289 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en bijplaatsen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Vivaldipark thv nr 32 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en vervangen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Vivaldipark thv nr 7 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en vervangen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Erfgooiersstraat thv nr 289 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en bijplaatsen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • ’t Harde thv nr 12 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en bijplaatsen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • C Daltonstraat thv nr 192 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en vervangen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • C Daltonstraat thv nr 114 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en vervangen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Jacob van Maerlantlaan – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en vervangen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Erfgooiersstraat thv nr 25 – container voor restafval vervangen door duo container restafval + pmd en bijplaatsen container voor gfe (groente, fruit en etensresten)
 • Zeverijnstraat – op twee plekken plaatsen van containers voor restafval, pmd, papier en karton, glas en gfe (groente, fruit en etensresten)

Participatie

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is niet gemakkelijk! De containerlocaties worden onderzocht door een projectgroep met daarin medewerkers  van de GAD en vakgroepen (parkeren groen etc.) binnen uw gemeente. Wanneer hier een mogelijk geschikte locatie uitkomt, dan nodigen wij bewoners per brief uit om hierover hun mening te geven. Omdat u uw buurt het beste kent, vinden wij het belangrijk dat u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter Wilt u meedenken over een locatie in uw buurt, klik dan op onderstaande knop. Momenteel zijn er geen locaties gepland.

Locatiebesluiten

Hier worden de ontwerp- en definitieve locatiebesluiten geplaatst tijdens de besluitvormingstermijn.