voor inwoners, met gemeenten

De Grondstoffen- en Afvalstoffendienst (GAD) zamelt uw huishoudelijk afval in en stimuleert het scheiden van afval. Dat doen we onder meer met ondergrondse en bovengrondse containers, containers aan huis (die we ook wel kliko’s noemen) en vier afvalscheidingsstations. We kijken welke container het beste past bij het soort huis waarin u woont, de ruimte rond uw huis en de bebouwing in uw wijk.

GAD-meter

Ieder jaar maken wij de GAD-meter. De regionale afvalinzameling in woord en beeld. Wat waren de bijzonderheden afgelopen jaar? Hoeveel huishoudelijk afval is er opgehaald? Hoe goed wordt er in de regio afval gescheiden? We verzamelen de cijfers en informatie voor u in onze jaarlijkse GAD-meter.

Tips en advies

Ook door het geven van goede informatie en handige tips willen we het scheiden van afval makkelijker maken. Dat doen we niet alleen op deze website, maar ook via e-mail, facebook, twitter en natuurlijk in persoonlijke gesprekken. Onze afvalcoaches en toezicht- en handhavingsmedewerkers gaan dagelijks op pad om met u in gesprek te gaan over het scheiden van afval en hoe dat nog beter kan.

Van ophalen tot transport

We verwerken al die opgehaalde grondstoffen en afval trouwens niet zelf. Wij halen het op en maken het klaar voor transport. De grondstoffen (zoals gft/etensresten, plastic/blikjes/drinkpakken, papier/karton, textiel, oliën/vetten) gaan naar bedrijven die het verwerken, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Het restafval gaat naar een afvalverbrandingsinstallatie.

Afvalbeleid

We zouden het bijna vergeten te zeggen, maar we maken ook ‘afvalbeleid’. Simpel gezegd: we denken voortdurend na over hoe we uw afval zo efficiënt mogelijk kunnen inzamelen, met de grootst mogelijke milieuwinst en zonder dat voor u de kosten stijgen. Daarbij kijken we niet alleen naar vandaag en morgen, maar ook en vooral naar de toekomst.

Waarom eigenlijk?

De gemeenten streven naar een duurzame samenleving. Ze hebben de GAD aangewezen om het huishoudelijk afval van inwoners in te zamelen. Met het gescheiden inzamelen van uw afval willen we daar een belangrijk steentje aan bijdragen.

Door uw afval goed te scheiden, zorgt u dat fabrikanten er nieuwe producten van kunnen maken. Uw afval wordt dan een herbruikbare grondstof. Zijn er veel van deze grondstoffen, dan hoeven fabrikanten minder nieuwe grondstoffen uit de natuur en uit de bodem te gebruiken. Door op deze manier met uw afval om te gaan, helpt u bovendien mee om de berg restafval kleiner te maken. Dat is heel belangrijk, want restafval wordt verbrand en daarmee belasten we onze planeet juist extra.

Meer over waarom scheiden van afval nodig is en hoe u daaraan kunt bijdragen, leest u op de pagina Wat kan ik zelf doen.

Wat doen wij niet?

We halen geen bedrijfsafval op, en bedrijven kunnen hun afval ook niet bij ons kwijt.

De GAD heeft als kerntaak het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Onze inwoners betalen via de afvalstoffenheffing voor het ophalen van het huishoudelijk afval. Bedrijfsafval mag u daarom niet als huishoudelijk afval aanbieden.

Voor het ophalen van uw bedrijfsafval kunt u kiezen voor de andere afvalbedrijven die in de regio actief zijn.