voor inwoners, met gemeenten

De GAD zamelt uw huishoudelijk afval in en stimuleert het scheiden van afval. Dat doen we onder meer met ondergrondse en bovengrondse containers, containers aan huis (die we ook wel kliko’s noemen) en vier afvalscheidingsstations. We kijken welke container het beste past bij het soort huis waarin u woont, de ruimte rond uw huis en de bebouwing in uw wijk.

Tips en advies
Ook door het geven van goede informatie en handige tips willen we het scheiden van afval makkelijker maken. Dat doen we niet alleen op deze website, maar ook via e-mail, facebook, twitter en natuurlijk in persoonlijke gesprekken. Onze afvalcoaches en toezicht- en handhavingsmedewerkers gaan dagelijks op pad om met u in gesprek te gaan over het scheiden van afval en hoe dat nog beter kan.

Van ophalen tot transport
We verwerken al die opgehaalde grondstoffen en afval trouwens niet zelf. Wij halen het op en maken het klaar voor transport. De grondstoffen (zoals gft/etensresten, plastic/blikjes/drinkpakken, papier/karton, textiel, oliën/vetten) gaan naar bedrijven die het verwerken, zodat er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Het restafval gaat naar een afvalverbrandingsinstallatie.

Afvalbeleid
We zouden het bijna vergeten te zeggen, maar we maken ook ‘afvalbeleid’. Simpel gezegd: we denken voortdurend na over hoe we uw afval zo efficiënt mogelijk kunnen inzamelen, met de grootst mogelijke milieuwinst en zonder dat voor u de kosten stijgen. Daarbij kijken we niet alleen naar vandaag en morgen, maar ook en vooral naar de toekomst.