voor inwoners, met gemeenten

Er komen steeds meer ondergrondse containers binnen de regio. De containers zijn er voor het gescheiden inzamelen van:

  • Papier en karton (blauwe voorkant)
  • Pmd: verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (oranje voorkant)
  • Glas (gele voorkant)
  • Textiel
  • Afval dat u niet kunt scheiden (grijze voorkant)

Op de locatiekaart ziet u waar de openbare ondergrondse containers voor glas, textiel en pmd staan. Die kan iedereen gebruiken zonder toegangstag, dus ook als u kliko’s heeft.

Wie in een bovenwoning, appartement of flat woont of een benedenwoning met buitenruimte kleiner dan 35 vierkante meter heeft, heeft meestal geen ruimte voor kliko’s. Deze inwoners kunnen met hun toegangstag gebruik maken van de ondergrondse containers voor papier/karton, pmd en restafval. De gft-containers zijn nog bovengronds. De containers horen bij een aantal daarvoor aangewezen woningen. De grootte ervan is daarop afgestemd

Nieuwe ondergrondse containers in uw gemeente

De komende jaren zijn wij bezig met het plaatsen van ondergrondse containers in de regio. Met name voor de hoogbouw en daar waar onvoldoende ruimte is voor containers. Wanneer uw woning wordt aangesloten op een ondergrondse container krijgt van ons hierover bericht. Op de Mijn Gemeente-pagina kunt u de actuele status van de ontwikkelingen in uw gemeente bekijken.

Efficiënt inzamelen

Door onze ondergrondse containers uit te rusten met een sensor die kan meten hoe vol de container zit, kunnen wij efficiënter rijden om containers te legen en beschikbaar te houden voor het huishoudelijk afval. Meer lezen over de werking van sensoren en het pas rijden van de wagens wanneer de containers vol zijn.

Toegangstag

De ondergrondse containers voor restafval kunt u alleen gebruiken met een toegangstag. Zo voorkomen we dat ook andere inwoners en bedrijven gebruikmaken van de container. Zij hebben immers hun eigen containers voor restafval.

Afval naast de container

Soms is het verleidelijk om iets naast de container te zetten. Bedenk dan dat uw afval meer afval aantrekt. Eén zakje wordt een berg en dat kan gaan zwerven en ongedierte aantrekken. Afval dat naast de container staat, kan ook rekenen op de aandacht van onze medewerkers Toezicht&Handhaving. Kunnen zij achterhalen van wie het is, dan volgt een gesprek met kans op een boete. Want afval naast de container mag niet. Echt niet.

Maar soms is de container kapot. Of vol, of er staat al iets naast. De oplossing is eenvoudig: laat het ons weten. We komen de container dan zo snel mogelijk repareren of legen.

Groot huishoudelijk afval

Is uw afval te groot voor de in container? Zet het er dan niet naast maar maak een afspraak om het (tegen betaling) te laten ophalen.

Geluidsoverlast

Het gebruik van de ondergrondse containers kan wel eens geluidshinder opleveren door het openen en dichtmaken van de kleppen. Om overlast voor de omgeving te minimaliseren vragen wij alleen gebruik te maken van de ondergrondse containers tussen 07.30uur en 22.00uur.