voor inwoners, met gemeenten

Wie in een bovenwoning, appartement of flat woont of een kleinere tuin (tot 30m2) heeft, heeft meestal geen ruimte voor kliko’s. Toch willen we ook voor die inwoners het scheiden van afval makkelijk maken, omdat ook zij bewust willen omgaan met hun afval.

Daarom komen er steeds meer ondergrondse containers voor gescheiden afval. Er zijn ondergrondse containers voor het scheiden van:

  • Papier en karton (blauwe voorkant)
  • Pmd: verpakkingen van plastic, blik en drinkpakken (oranje voorkant)
  • Glas (gele voorkant)
  • Textiel
  • Afval dat u niet kunt scheiden (grijze voorkant)

Op de locatiekaart ziet u waar de openbare ondergrondse containers voor glas, textiel, papier/karton en pmd staan. Die kan iedereen gebruiken, dus ook als u kliko’s heeft.

Daarnaast zijn er ondergrondse containers voor bovenwoningen, appartementen, flats of woningen met een kleinere tuin. Dit zijn containers voor papier/karton, pmd en restafval. Alleen gft-containers zijn nog bovengronds. Die containers horen bij een aantal daarvoor aangewezen woningen. De grootte ervan is daarop afgestemd.

Geldt dit laatste voor u, dan heeft u daarover van ons bericht gekregen. Op de Mijn Gemeente-pagina kunt u de actuele status van de ontwikkelingen in uw gemeente bekijken.

Het gebruik van de ondergrondse containers kan wel eens geluidshinder opleveren door het openen en dichtmaken van de kleppen. Om overlast voor de omgeving te minimaliseren vragen wij alleen gebruik te maken van de ondergrondse containers tussen 07.00uur en 23.00uur.

Toegangstag

De ondergrondse containers voor restafval kunt u alleen gebruiken met een toegangstag Zo voorkomen we dat ook andere inwoners en bedrijven gebruikmaken van de container. Zij hebben immers hun eigen containers voor restafval.

Toegangstag vervangen

Afval naast de container

Soms is het verleidelijk om iets naast de container te zetten. Bedenk dan dat uw afval meer afval aantrekt. Mensen zetten sneller iets naast de container als er al iets staat. Zo wordt één zakje al gauw een berg afval en dat kan gaan zwerven en ongedierte aantrekken.

Afval dat naast de container staat, kan ook rekenen op de aandacht van onze medewerkers Toezicht&Handhaving. Kunnen zij achterhalen van wie het is, dan volgt een gesprek met kans op een boete. Want afval naast de container mag niet. Echt niet.

Maar soms is de container kapot. Of vol, of er staat al iets naast. De oplossing is eenvoudig: laat het ons weten. We komen de container dan zo snel mogelijk repareren of legen. Is uw afval te groot voor de container? Maak dan een afspraak om het gratis te laten ophalen.

U kunt ook op andere manieren helpen om de omgeving van de ondergrondse containers bij u in de buurt schoon te houden. Staat er al iets naast? Zet uw afval er niet bij, maar controleer of de container nog open kan. Ziet u iemand iets naast de container zetten? Spreek hem of haar daar dan eens op een vriendelijke manier op aan. De kans is groot dat zo iemand zich niet bewust is van de overlast en het afval weer meeneemt.