voor inwoners, met gemeenten

De GAD is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek, het samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio –  BlaricumEemnesGooise MerenHilversumHuizenLarenWeesp en Wijdemeren. Wij zijn de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval voor de gemeenten binnen de regio, met uitzondering van Eemnes, dit zijn zo’n 115.000 huishoudens!

Er werken zo’n 130 mensen op verschillende afdelingen;

  • Chauffeurs, vuilnismannen en – vrouwen (beladers)
  • Medewerkers scheidingsstations
  • Beleidsmedewerkers die het afvalbeleid maken
  • Toezicht en handhavers
  • Afvalcoaches
  • Klantenservice en communicatie

We doen meer dan het inzamelen van afval. Zo proberen we steeds betere oplossingen te bedenken om de regio te ondersteunen zo circulair mogelijk te worden. We geven advies over afval scheiding, initiërend en doen mee in circulaire projecten, werken samen met Stichting Omgevingseducatie om de jongere generatie te bereiken. We geven advies over het verminderen van restafval, beantwoorden vragen van inwoners en nodigen schoolklassen uit om een kijkje te nemen op onze scheidingsstations.

Ook zijn we aangesloten bij een aantal (landelijke) organisaties zoals de NVRDMilieu Centraal en doemeemetpmd. 

Samen halen we eruit wat erin zit! Doet u met ons mee?