voor inwoners, met gemeenten

De GAD is onderdeel van de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat is het samenwerkingsverband van zeven gemeenten in de regio. De GAD is de uitvoeringsorganisatie voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijk afval. Dat doen wij dus. Voor 115.000 huishoudens!

Bij de GAD werken in totaal zo’n 130 mensen op verschillende afdelingen;

We doen dus veel meer dan het inzamelen van afval. Zo proberen we steeds betere oplossingen te bedenken voor bijvoorbeeld afvalscheiding. We geven advies over het verminderen van restafval, waardoor we meer afval kunnen hergebruiken. We beantwoorden vragen van inwoners en nodigen schoolklassen uit om een kijkje te nemen op onze scheidingsstations.  Ook zijn we aangesloten bij een aantal (landelijke) organisaties zoals de NVRDMilieu Centraal en doemeemetpmd. En natuurlijk geven we als GAD zelf het goede voorbeeld.

Samen halen we eruit wat erin zit!

Doet u met ons mee?

Europees Sociaal Fonds

Het project ‘Duurzame inzetbaarheid GAD’ met de thema’s “Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden” en “het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap” is mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds van de Europese Unie.