voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Huizen. Op dit moment zijn wij, in samenwerking met de gemeente Huizen, bezig met de voorbereidingen voor ondergrondse containers in het Oude Dorp.

Bewoners en ondernemers in het Oude Dorp krijgen rond 18 april een brief met daarin de uitnodiging om een voorkeur aan te geven voor mogelijke locaties.

Doormiddel van een unieke code vermeld in de brief kunnen bewoners en ondernemers, voorkeuren aangeven op een kaart.

Op de speciale pagina: Locaties ondergrondse containers Oude Dorp leest u hierover.

Locatiebesluit

Trompstraat hoek Jan van Brakelstraat

Het Dagelijks Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek maakt bekend dat zij heeft vastgesteld het ontwerp locatiebesluit met de aanwijzing van de locatie voor ondergrondse inzamelvoorziening voor de inzameling van huishoudelijk (rest)afval in de gemeente Huizen.

Het betreft het ontwerp locatiebesluit met het kenmerk: