voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Muiden, Muiderberg, Bussum en Naarden.

Aankondiging Werkzaamheden

Bij het vervangen of plaatsen van containers worden er werkzaamheden verricht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Bewoners in de directe omgeving worden per brief geïnformeerd. Over het algemeen duren de werkzaamheden circa 1 tot 3 werkdagen. Eventueel worden verkeersmaatregelen getroffen, zoals het afzetten van de weg of parkeerplaatsen.

Nadat de locaties zijn opgeleverd kunnen de containers direct gebruikt worden. Niet lang hierna krijgen gebruikers een toegangstag toegestuurd en worden de locaties afgesloten. Vanaf dat moment zijn de containers alleen met de toegangstag toegankelijk. Wijkvoorzieningen blijven vrij toegankelijk.

Planning

In de komende periode plaatsen en/of vervangen wij containers op onderstaande locaties:

Bussum

De Dennen: huidige locatie vervanging naar rest pmd, papier en karton, gfe

Muiden

Nieuwbouw Krijgsman:

Grote Lijster: duo pmd en rest en een papier en karton

De Kruitpers: rest, pmd en papier en karton. Verwachte  oplevering circa week 21.

De Kruitpers 2: rest, pmd, papier en karton. Verwachte oplevering circa week 30.

 

 

Participatie

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is niet gemakkelijk! De containerlocaties worden onderzocht door een projectgroep met daarin medewerkers  van de GAD en vakgroepen (parkeren groen etc.) binnen uw gemeente. Wanneer hier een mogelijk geschikte locatie uitkomt, dan nodigen wij bewoners per brief uit om hierover hun mening te geven. Omdat u uw buurt het beste kent, vinden wij het belangrijk dat u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter Wilt u meedenken over een locatie in uw buurt, klik dan op onderstaande groene knop voor meer informatie en om uw mening te geven.

 

Locatiebesluiten

Bussum, Aagje Dekenlaan en Boomkleverlaan.

De bekendmaking van de Definitieve locatiebesluiten ondergrondse inzamelvoorziening Bussum (Aagje Dekenlaan en Boomkleverlaan) is vandaag gepubliceerd in ons digitale Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek op overheid.nl.

In te zien:

Zienswijzenverslag ondergrondse containers Bussum_S_21.0007559_2

Blad gemeenschappelijke regeling 2022 nr. 737 dd. 080722 – Definitieve locatiebesluiten Bussum (Aagje Dekenlaan en Boomkleverlaan) – 22.0003227