voor inwoners, met gemeenten

Over afval valt een boel te leren en over hergebruik van afval nog wel meer. Daarom werken we samen met de Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek. Zij zijn specialist op het gebied van natuur- en milieuonderwijs in onze regio en weten ook met afvaleducatie wel raad.

Scholen

Om in aanmerking te komen voor pmd- of gft-containers van de GAD, zijn scholen verplicht eerst educatie in afvalscheiding te verzorgen. Voor zowel de lagere als middelbare school kunnen de afvalcoaches een gastles over afvalscheiding komen geven.

Via de NME-wijzer Gooi- en Vechtstreek bieden wij een tweetal educatieve programma’s aan. Overige behoeften in educatie kunnen altijd besproken worden. Neem hiervoor contact op met onze afvalcoaches.

Afvalcoach in de klas

Speciaal voor groep 5 en 6 van de basisschool hebben we samen met de NME een lespakket ontwikkeld. Met de Afvalcoach in de klas verzorgen we een gastles waarbij kinderen leren over ons werk, afvalinzameling in het verleden, het heden en de toekomst, afvalscheiding en het recyclen van grondstoffen. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag in de school. Alles over dit lesproject kun je vinden op de site van onze partner, NME Gooi en Vechtstreek. Hier kunnen scholen zich ook aanmelden.

Met je klas naar een scheidingsstation

Met een schoolklas één van de GAD-scheidingsstations bezoeken kan ook. In ongeveer drie kwartier laten we de kinderen zien hoe we afval scheiden en waarom we dat doen. Een scheidingsstationmedewerker verzorgt de rondleiding en vertelt over de werkzaamheden, laat zien welk afval aangeboden wordt en waar je rekening mee moet houden om te bepalen hoe je het afval scheidt. Ook komt het recyclen van afval aan bod.

Lees er meer over op de site van Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek of vraag direct een excursie naar een scheidingsstation aan.