voor inwoners, met gemeenten

Per 1 januari 2022 halen wij papier en karton zelf op. Dit werd eerder (deels) door verenigingen gedaan. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn wij het eerste half jaar soepel omgegaan met de regels voor het aanbieden van papier en karton. We zien helaas een grote hoeveelheid karton naast de kliko’s staan. Soms een doosje maar steeds vaker groot verpakkingskarton van bijvoorbeeld fietsen of tv’s.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening én het papier en karton zo hoog mogelijk te houden willen we papier en karton naast de kliko’s en containers zoveel mogelijk vermijden. Papier en karton kan namelijk erg vaak hergebruikt worden als het maar schoon en droog is. Dus als het in de kliko en/of container wordt aangeboden.

Vanaf 1 januari 2023 zullen wij, na een jaar coulance, gaan werken volgens de in het Uitvoeringsbesluit vastgestelde regels. Dit betekent dat wij, net als bij de andere afvalstromen, geen dingen meer meenemen die op of naast de kliko staan.

Een kaart aan uw kliko?

Vanaf 20 juni kunt u een kaart aan uw papier kliko aantreffen. Op de kaart worden de voorwaarden voor het aanbieden van papier aangegeven. Ook hoe u gemakkelijk en gratis ervoor kan zorgen dat alles wel in uw kliko past door een grotere of extra kliko bij ons aan te vragen.

Groot verpakkingskarton

De hele grote dozen die niet in de kliko of container passen, ook niet als u ze platter en kleiner maakt, kunnen wij niet meer meenemen in onze papierroutes. De wagens waarmee wij kliko’s legen hebben een ‘hoge opening’, zodat de kliko’s opgetild en geleegd kunnen worden. Het met de hand deze grote dozen bovenin de opening gooien is om meerdere redenen niet wenselijk en verantwoord. Wij zullen dit grote verpakkingskarton vanaf 22 juni 2022 niet meer meenemen. Wanneer wij dit zien liggen en niet meenemen zal er een sticker opgeplakt worden. Op deze sticker staat aangegeven hoe u dit verpakkingskarton wel kunt wegdoen. U kunt deze dozen zelf wegbrengen naar het scheidingsstation of bij ons een afspraak maken om het gratis op te laten halen. De dozen mogen pas op straat worden aangeboden op de ochtend van de afgesproken ophaaldag.

Waarom zij wel en wij niet?

We horen het vaak, waarom konden de verenigingen het allemaal wel meenemen en wij dan niet? Tja, dat klink inderdaad niet erg logisch. Maar zeker goed uit te leggen…Er zijn meerdere redenen waarom de inzameling door GAD anders verloopt dan de inzameling door verenigingen. GAD heeft zich te houden aan verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot afvalstoffenverordening en Arbowetgeving. Dit gold uiteraard ook al in de tijd dat verenigingen het papier ophaalde. Andere naleving werd gedoogd op basis van gunnen. Voor GAD geldt uiteraard dat wij gebonden zijn aan wet- en regelgeving.

In het Uitvoeringsbesluit van de afvalstoffenverordening staat aangeven dat het verboden is afvalstoffen naast/op de aanboden minicontainers (kliko’s) te plaatsen, artikel 35.6. Dat hier eerder niet op gehandhaafd is heeft te maken met het feit dat dit gedoogd werd zodat de verenigingen zoveel mogelijk papier konden inzamelen en dus een zo hoog mogelijke opbrengst konden behalen. Zoals gezegd heeft GAD zich aan deze regels te houden. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen proberen wij hier soepel mee om te gaan en kleine beetjes nog tot 1 januari 2023 mee te nemen.

Daarbij komt dat wij als werkgever gebonden zijn aan Arbo wetgeving. Anders dan de verenigingen, die eens per maand lokaal papier ophaalde, halen wij in de gehele regio vijf dagen per week dagelijks 4 wijkenop. Omdat verenigingen avonden of zaterdagochtenden inzamelde waren dit ook kleinere wijken dan GAD gedurende een werkdag kan inzamelen. Vergelijking; GAD leegt dagelijks zo’n 4.800 papierkliko’s (zo’n 1200 kliko’s per wijk) waar er per vereniging zo’n 500 tot 700 kliko’s eens per maand werden geleegd. Daarmee zitten wij aan het maximum van het aantal kliko’s dat een vrachtwagen (1 chauffeur, 2 beladers) Arbo technisch mogen legen. Het extra bukken en in de wagen gooien van al het losse papier en karton is daarin natuurlijk niet meegenomen en is een extra belasting bovenop het reguliere werk. Omdat groot verpakkingskarton de zwaarste belasting is voor de beladers nemen wij dit niet meer mee.

Meer informatie over de redenen waarom het ophalen van papier en karton van verenigingen is overgegaan naar GAD, is te vinden op www.gad.nl/verenigingen

Vanaf 1 januari 2022 haalt GAD het papier en karton op

Het is belangrijk dat uw container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straat staat. Het tijdstip waarop we langskomen, kan per keer verschillen en zo weet u zeker dat u op tijd bent. De container mag ook de avond tevoren al aan de straat. Dat geldt overigens ook voor uw containers voor pmd, gft en restafval.

Ja, verenigingen ontvangen een financiële compensatie voor de gemiste inkomsten voor de komende drie jaar. Ook gaan we komend jaar met de betrokken verenigingen en gemeenten in gesprek om gezamenlijk te kijken naar alternatieve werkzaamheden.

Meer hierover kunt u lezen op gad.nl/verenigingen

De gemeenten hebben de inzameling door verenigingen altijd belangrijk gevonden, omdat het bijdraagt aan een maatschappelijk doel. De inzameling door verenigingen bracht wel extra kosten met zich mee en was niet altijd even efficiënt. De inzameling van papier/karton werd er dus duurder door.

Door allerlei oorzaken hebben de gemeenten nu minder geld te besteden. Daarom hebben zij besloten om te stoppen met de inzameling door de verenigingen. Zo kunnen we de inzameling van papier/karton betaalbaar houden.

Vanaf 1 januari 2022 wordt papier/karton alleen nog door de GAD opgehaald en niet meer door verenigingen. Dat betekent dat uw container niet meer ’s avonds of op zaterdag wordt geleegd.

We halen het papier dus alleen nog overdag op. Daarom is het belangrijk dat uw container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straat staat.