voor inwoners, met gemeenten

We krijgen regelmatig vragen van inwoners en een aantal vragen krijgen we vaker. Daarom hebben we de antwoorden op die vragen hieronder vermeld. Wellicht staat het antwoord op uw vraag er ook bij. Voor de nieuwe pmd-container hebben wij een apart overzicht met veelgestelde vragen.

Algemeen

Containers die nog goed zijn, krijgen ergens anders een tweede leven. Containers die niet meer te gebruiken zijn, worden gerecycled.

Of de Afvalstoffenheffing de komende jaren omlaag gaat is moeilijk te voorspellen. Dat is namelijk van veel meer afhankelijk dan van alleen afvalscheiding. Het is wel zo dat het scheiden van zoveel mogelijk afval zorgt voor lagere verwerkingskosten. Mogelijk dat de Afvalstoffenheffing daardoor kan dalen, maar in ieder geval zal een stijging minder zijn dan anders het geval zou zijn geweest.

Nee, u hoeft niet te gaan betalen per keer dat u restafval aanbiedt. U blijft op dezelfde manier Afvalstoffenheffing betalen als nu.

Met de huidige technieken voor nascheiding kan vooral pmd uit het restafval gehaald worden. Al het andere afval moet dus apart ingezameld worden om te kunnen hergebruiken. Met nascheiding kan ook minder pmd uit het restafval gehaald worden dan wanneer iedereen zoveel mogelijk in de aparte container doet en is de kwaliteit van de pmd lager dan bij bronscheiding waardoor het minder goed hergebruikt kan worden. De GAD volgt alle ontwikkelingen rond nascheiding wel nauwlettend.

In de Wet milieubeheer staat dat het afval iedere week ingezameld moet worden, eens in de 3 weken mag dan toch niet?

In de Wet Milieubeheer staat inderdaad dat wekelijkse inzameling onder de gemeentelijke zorgplicht valt. Deze bepaling komt uit de tijd dat er nog geen afval gescheiden ingezameld werd. Om milieuhygiënische redenen moest het afval toen wekelijk worden ingezameld. Er zijn echter aanvullende artikelen in de Wet milieubeheer opgenomen, die gemeenten de mogelijkheid geven om in het kader van doelmatig afvalbeheer onder andere een afwijkende inzamelfrequentie te hanteren. Deze afwijkende inzamelfrequenties zijn vastgelegd in de nieuwe Afvalstoffenverordening van de Regio.

Meer dan de helft van het afval dat nu als restafval wordt ingezameld en dus wordt verbrand, kan worden hergebruikt als het gescheiden wordt. Door dit hergebruik zijn minder nieuwe grondstoffen nodig. Sommige grondstoffen zijn schaars en door hergebruik kunnen we deze dus langer blijven gebruiken. Ook als grondstoffen (nog) niet schaars zijn, wordt met hergebruik voorkomen dat deze onnodig verspild worden. Vaak leidt het winnen of produceren van grondstoffen tot milieuschade, landschapsschade, slechte arbeidsomstandigheden, veel waterverbruik en vermindering van landbouwgrond. Hergebruik verminderd deze nadelen. De Nederlandse overheid heeft tot doel gesteld dat in 2020 75 procent van ons afval gescheiden wordt ingezameld. Bovendien is het verbranden van restafval kostbaar.

Ophalen van uw afval

Nee, dit is niet toegestaan. Zowel in het geval van containers aan huis of ondergrondse containers, is het de bedoeling dat het huishoudelijk afval ín de container wordt aangeboden. Afval dat op straat wordt gezet, kan u een boete opleveren.

In de online inzamelkalender ziet u na het invullen van uw postcode en huisnummer per afvalsoort wanneer we het afval op uw adres ophalen. De online kalender kunt u ook printen. Nog makkelijker: download de gratis GAD-app. Dan krijgt u vooraf een seintje wanneer het tijd is om uw afval aan de straat te zetten. Let op: groot afval halen we alleen op als u hiervoor een afspraak hebt gemaakt.

Er is geen vast tijdstip waarop we bij u in de straat zijn, we kunnen vanaf half 8 ’s ochtends langskomen. Zet uw container daarom altijd voor 7.30 uur buiten, de avond ervoor vanaf 20.00 uur is ook goed. Dan weet u zeker dat u ons niet misloopt.

Zet uw afval op de inzameldag uiterlijk om 7.30 aan de straat, of de avond tevoren na 20.00 uur. Hebt u een afspraak gemaakt voor het ophalen van groot afval, dan geldt: op de afgesproken dag voor 7.30 uur of de avond tevoren vanaf 20.00 uur klaarzetten op de afgesproken plek.

Groene container: gft en etensresten. Blauwe container: papier en karton. Oranje container: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken. Grijze container: afval dat u niet kunt scheiden.

In de afvalscheidingswijzer kunt u voor al uw afval opzoeken waar het bij hoort; van tandenborstel tot theezakje en van koffiecupje tot chipszak.

Containers aan huis (kliko's)

Op de inzameldag legen wij uw container tussen 7.30 uur en 20.00 uur. Het precieze tijdstip kan per week wisselen. Voor papier/karton kan dat ook nog na 20.00 uur zijn, omdat dit wordt ingezameld door verenigingen. Het is dus mogelijk dat we nog komen, ook als u gewend bent dat we normaal gesproken eerder op de dag komen.

Als het uiterlijke tijdstip waarop wij komen legen ruim voorbij is, kunt u een melding maken dat uw container niet geleegd is. Voor plastic verpakkingen, blik en drinkpakken, gft/etensresten en restafval is dat dus na 20.00 uur op de inzameldag en voor papier/karton de dag na de inzameldag.

Het melden kunt u doen via ons online formulier (handig buiten kantoortijden) of door contact op te nemen met onze klantenservice. Houdt uw container aan de straat, wij rijden deze binnen twee werkdagen na, tenzij anders vermeld.

Als de adressticker van de container af is, of onleesbaar is geworden, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. We sturen u dan nieuwe stickers.

Nee, de containers horen bij de woning. U mag ze niet meenemen.

Nee, u hoeft niet te betalen voor extra containers of voor het wisselen van containers.

Nee dat is niet mogelijk. De chips in de restafval- en pmd containers bevatten dezelfde informatie als de sticker. Hierdoor weet de GAD dat ieder adres de juiste container(s) heeft en hoeveel containers er geleegd moeten worden.

Ik vind de chips een schending van mijn privacy, kan ik containers zonder chip krijgen?

Nee, u kunt geen nieuwe containers zonder chip krijgen. De chips zijn gekoppeld aan een adres, wat gezien wordt als een persoonsgegeven. Daarvoor vallen wij onder de privacywetgeving. Met betrekking tot het gebruik van de containers kan alleen geregistreerd worden of de container geleegd mag worden. Wie ze heeft laten legen, hoe vol ze zijn, of er alleen afval van uzelf in heeft gezeten, etc. is niet bekend. Wij zullen zorgvuldig volgens de regelgeving met uw gegevens omgaan.

Op de nieuwe containers zit aan de zijkant een sticker met barcode waarop staat voor welke afvalsoort de container bedoeld is en bij welk adres de container hoort. De chips in de restafval- en pmd containers bevatten dezelfde informatie als de sticker. Hierdoor weet de GAD dat ieder adres de juiste container(s) heeft en hoeveel containers er geleegd moeten worden. Verder kunnen de barcode en chips gebruikt worden voor bijvoorbeeld het identificeren van gevonden containers en het bijhouden van defecten en reparaties.

Wanneer afval goed gescheiden wordt zou de driewekelijkse inzameling van restafval moeten volstaan. Restafval verbranden is kostbaar, zowel financieel als de impact op het milieu. We willen met zijn allen graag zo min mogelijk restafval overhouden.

Een grotere of een extra restafvalcontainer kunt u alleen aanvragen mits u voldoet aan één van de onderstaande criteria die gecontroleerd worden:

 • uw huishouden bestaat uit vijf of meer personen
 • u heeft medische redenen
 • u heeft één of meer kinderen in de luiers


Als u structureel niet uitkomt met uw restafvalcontainer van 140 liter, kunt u contact opnemen met onze afvalcoaches. Zij proberen dan samen met u een oplossing te vinden.

Ja, u mag eigen stickers op de containers plakken. Maar, de barcode/adressticker op de zijkant van de container moet wel zichtbaar blijven. Houdt u er wel rekening mee dat eigen stickers beschadigd kunnen raken bij het legen van de container. De GAD kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen van eigen stickers.

We gebruiken containers aan huis van 140 en 240 liter. Sinds een tijdje zijn dit niet meer de bekende kliko's, maar zijn we overgestapt op het merk Sulo. Het formaat van de sulo's is grofweg:

 • 140 liter: 48 x 56 x 106 cm (breedte x diepte x hoogte), inclusief wielen.
 • 240 liter: 58 x 72 x 106 cm (breedte x diepte x hoogte), inclusief wielen.

Iedereen met een totale tuin vanaf ongeveer 30 m2 (zowel voor als achtertuin) heeft of krijgt vier containers. Het zal even wennen zijn om een extra container in uw tuin te hebben staan en misschien moet u even zoeken naar een goede plek om ze neer te zetten. Als uw totale tuin kleiner is dan 30 m2 of als uw tuin vanaf de straat niet bereikbaar is met de containers (omdat u bijvoorbeeld geen achterom heeft), dan kunt u contact opnemen met onze afvalcoaches.

U bent niet verplicht om alle vier de containers te accepteren of gebruiken. De restafval- en de gft-containers (grijs en groen) zijn verplicht. Papier (blauw) en pmd (oranje) mag u ook op een andere manier inzamelen. Het scheiden van van uw afval is echter wel verplicht. U zult uw papier en/of pmd dan zelf naar het scheidingsstation moeten brengen. Het is niet toegestaan papier en pmd anders aan de straat aan te bieden dan in een container.

Nee, volle containers kunnen niet opgehaald worden. Als u vergeten bent uw container te laten legen, dan kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

Hoe moet ik mijn oude container leeg krijgen?

U kunt uw oude container op de normale dag laten legen. Ook als uw container nog niet vol is, is dit het laatste moment waarop u de oude container kunt laten legen.

Nee, u hoeft hier niet voor thuis te blijven. Nieuwe containers worden zo dicht mogelijk bij uw woning afgeleverd, in de voortuin bij de erfgrens. U kunt uw oude container voor 7:00 uur op de gebruikelijke aanbiedplaats zetten. Vanaf die tijd kan de container opgehaald worden. U hoeft hier dus niet voor thuis te blijven. De container mag u al vanaf 20:00 uur de avond ervoor buiten zetten.

Standaard krijgt u grote containers met een inhoud van 240 liter voor grondstoffen (gft, papier en pmd) en een kleine container van 140 liter voor restafval. Een kleinere container voor uw grondstoffen kunt u aanvragen via het formulier 'container aanvragen/inleveren'. U kunt ook containers inleveren die u niet gebruikt, of extra containers aanvragen.

Een grotere of een extra restafvalcontainer kunt u alleen aanvragen mits u voldoet aan één van de onderstaande criteria die gecontroleerd worden:

 • uw huishouden bestaat uit vijf of meer personen
 • u heeft medische redenen
 • u heeft één of meer kinderen in de luiers

Dat kan verschillende redenen hebben:

 • Uw container stond om 7.30 uur nog niet aan de straat. In dit geval zijn we waarschijnlijk al geweest voordat de container klaar stond, we legen vanaf 7.30 uur.
 • Het is nog geen 20.00 uur. Dan komen we waarschijnlijk nog, we legen tot 20.00 uur. Papier/karton wordt soms ook later op de avond nog geleegd. En na feestdagen zamelen we op meer adressen in dan normaal (omdat we op feestdagen niet inzamelen), dan kan het ook gebeuren dat we later op de avond nog uw kliko legen.
 • Er is iets aan de hand met uw container. In dit geval hangt er een kaart aan het deksel met daarop de reden en het verzoek om contact met ons op te nemen.
 • Het afval zit vastgeklemd in uw container. Maakt u het afval alstublieft los, dan kunnen we uw container op de volgende inzameldag wel goed legen.
 • Er is iets mis gegaan in onze inzamelronde. Dit is waarschijnlijk het geval als het na 20.00 uur is en de containers van uw buren ook niet zijn geleegd. Tenzij het om de papier/kartoncontainer gaat, die kan ook na 20.00 uur nog geleegd worden.
 • Dat kunt u doen via het online formulier of door even te bellen met onze klantenservice (035 699 1888).

  Ja, voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken, papier/karton of gft/etensresten kunt u een extra container aanvragen. Dit kan telefonisch of via het online formulier. Op de pagina Container aan huis leest u er meer over.

  Uw container voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen (blik) en drinkpakken, gft/etensresten of papier/karton omruilen. Gebruik hiervoor het online formulier of neem contact op met onze klantenservice.

  De pmd-container kunt u in januari 2019, of zoveel eerder als vermeld op de website, omruilen.

  Voor restafval kunt u een grote container wel omruilen voor een kleine, maar een kleine niet zomaar voor een grote. De kleine grijze container is voor bijna alle gezinnen groot genoeg. Dat zit zo: als u uw afval goed scheidt, heeft u vooral de oranje, groene en blauwe container nodig. Op de pagina Container aan huis kunt u meer lezen.

  Laat het ons even weten, dan zorgen we dat u snel nieuwe containers krijgt. Of een toegangspasje voor de ondergrondse container, als u in een appartement, bovenwoning of huis met kleine tuin (tot 30m2) woont.

  Groot afval

  Groot afval kunt u gescheiden inleveren op één van de scheidingsstations van de GAD in Bussum, Hilversum, Huizen of Weesp. Goed om te weten: de scheidingsstations zijn alleen voor inwoners van de regio Gooi en Vechtstreek en alleen voor particulieren.

  Op alle GAD-scheidingsstations kunt u terecht van dinsdag t/m vrijdag tussen 8.30 uur en 16.30 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Het scheidingsstation in Hilversum is ook op maandag open, van 8.30 uur tot 16.30 uur. De zaterdag en maandag zijn het drukst, op andere dagen voor 13.00 uur is het vaak wat rustiger.

  Uw groot afval halen wij alleen op afspraak op. Een afspraak maken kan telefonisch of via het online formulier.

  Groot huishoudelijk afval dat niet in uw container past kunt u op afspraak door ons laten ophalen. Het mag maximaal 1m3 (of 3m3 tegen betaling) zijn en het mogen geen huisvuilzakken zijn. Wilt u meer weten, ga dan naar de pagina Groot afval op deze website.

  Tot 1 m3 hoeft u niets te betalen voor het ophalen van groot afval. Wilt u meer laten ophalen, dan brengen wij 45 euro in rekening per extra m3. U kunt per twee weken maximaal 3 m3 door ons laten ophalen.

  Per twee weken kunt u maximaal 1 m3 groot afval kosteloos door de GAD laten ophalen en tegen betaling (45 euro per extra m3) maximaal 3 m3.

  Ondergrondse containers en gezamenlijke gft-containers

  De ondergrondse containers zijn bedoeld voor adressen die geen tuin hebben, een erg kleine tuin of geen achterom, of voor hoogbouw. Als dit uw situatie is en u heeft toch containers aan huis, neem dan contact op met onze afvalcoaches.

  Heeft u per ongeluk iets kostbaars (telefoon, portemonnee, huissleutels etc.) in de ondergrondse container laten vallen, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice (035-6991888). De kosten om uw bezitting weer uit de container te krijgen zijn voor uw eigen rekening. Dit bedraagt €350.

  Op de container staat het telefoonnummer van onze klantenservice (035-6991888) en een containernummer. Als u aan de klantenservice het containernummer doorgeeft en meldt wat er aan de hand is, dan zorgen wij dat de container wordt geleegd of gerepareerd. Een kapotte of volle container online doorgeven kan ook, via de pagina contact op deze website.

  Allereerst bedankt, door uw melding kunnen we het dumpen van afval beter aanpakken. Afval naast de container kunt u melden via het online formulier of telefonisch. Weet u wie het afval gedumpt heeft? Dat horen wij natuurlijk ook graag.

  Een nieuw toegangspasje kunt u ophalen in het GAD-kantoor in Bussum, tegen betaling van 5 euro vervangingskosten. Meer hierover leest u op de pagina Tag ondergrondse container.

  Afval wegbrengen

  Om gezinnen met kinderen in de luiers te faciliteren zijn we het project Luierinzameling gestart. We hebben speciale luiercontainers (herkenbaar aan de turquoise kleur met luier icoontje) geplaatst bij diverse kinderdagverblijven in de regio. U leest er meer over op onze pagina over luierinzameling.

  Voor incontinentiemateriaal hebben we (nog) geen voorzieningen. Het materiaal kan niet apart verwerkt worden. Momenteel is de Rijksoverheid, samen met producenten en verwerkers, aan het onderzoeken hoe deze materialen veilig verwerkt en gerecycled kunnen worden. De GAD volgt de ontwikkelingen nauwlettend.