voor inwoners, met gemeenten

De GAD werkt voor de inwoners van zeven gemeenten. Dat doen we overal op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden. We willen zorgen voor voldoende faciliteiten om afval scheiden zo makkelijk mogelijk te maken.

Door in het menu te kiezen voor uw eigen gemeente, kunt u alle relevante informatie omtrent afvalcontainers en/of ondergrondse containers in uw gemeente lezen.

Plaatsen ondergrondse containers

Komende jaren zijn wij bezig met het plaatsen van ondergrondse containers. Met name voor de hoogbouw en daar waar onvoldoende ruimte is voor containers.

Om een ondergrondse container te plaatsen moeten er meerdere stappen worden doorlopen.

Eerst kijken wij samen met de gemeente naar mogelijke locaties. Dan worden de kabels, leidingen, boomwortels en andere dingen in de ondergrond in beeld gebracht en bodemmonsters genomen. Wanneer we een voorstel voor een locatie hebben worden inwoners uit de omgeving hierover geïnformeerd en is er ruimte voor participatie. Inwoners kunnen reageren op de voorgestelde locatie(s). Alle reacties worden bekeken en waar betere alternatieven mogelijk zijn, worden de locaties aangepast.
Het besluit waar de containers daadwerkelijk geplaatst gaan worden neemt het College van B&W van de betreffende gemeente en dit wordt later nog vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio waarin alle gemeenten zijn vertegenwoordigd.