voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Nederhorst en Berg, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Ankeveen en Loosdrecht.

Aankondiging Werkzaamheden

Bij het vervangen of plaatsen van containers worden er werkzaamheden verricht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Bewoners in de directe omgeving worden per brief geïnformeerd. Over het algemeen duren de werkzaamheden circa 1 tot 3 werkdagen. Eventueel worden verkeersmaatregelen getroffen, zoals het afzetten van de weg of parkeerplaatsen.

Nadat de locaties zijn opgeleverd kunnen de containers direct gebruikt worden. Niet lang hierna krijgen gebruikers een toegangstag toegestuurd en worden de locaties afgesloten. Vanaf dat moment zijn de containers alleen met de toegangstag toegankelijk. Wijkvoorzieningen blijven vrij toegankelijk.

Planning

In de komende periode worden de onderstaande locaties vernieuwd.

Loosdrecht

Eikenlaan hoek Lindeplein: nieuw: glas, papier en karton, duo rest en pmd,  gfe en textiel. Hierdoor verdwijnen de containers aan de Acacialaan.

Participatie

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is niet gemakkelijk! De containerlocaties worden onderzocht door een projectgroep met daarin medewerkers  van de GAD en vakgroepen (parkeren groen etc.) binnen uw gemeente. Wanneer hier een mogelijk geschikte locatie uitkomt, dan nodigen wij bewoners per brief uit om hierover hun mening te geven. Omdat u uw buurt het beste kent, vinden wij het belangrijk dat u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter. Op dit moment loopt er geen participatietraject in Wijdemeren.

Locatiebesluiten

Hier worden de ontwerp- en definitieve locatiebesluiten geplaatst tijdens de besluitvormingstermijn.

De bekendmaking van het Definitief locatiebesluit ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Wijdemeren (De Grienden) is 3 juni 2023 gepubliceerd in ons digitale Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek op overheid.nl. Blad gemeenschappelijke regeling 2023 nr. 948.

De bekendmaking van de Definitieve locatiebesluiten ondergrondse inzamelvoorziening gemeente Wijdemeren (Wilgenlaan, Olmenlaan, Platanenlaan en Parklaan) is vrijdag 30 juni 2023 gepubliceerd in het digitale Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek op overheid.nl.Blad gemeenschappelijke regeling 2023, nr. 637

Parklaan: vrijdag 30 juni gepubliceerd in het digitale Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek op overheid.nl. Blad gemeenschappelijke regeling 2023, nr. 633

De Grienden: woensdag 12 juli is het ontwerp locatiebesluit gepubliceerd in het digitale Blad gemeenschappelijke regeling van Regio Gooi en Vechtstreek op overheid.nl.

Betrokkenen hebben inmiddels een brief hierover ontvangen.

Bovenstaande locatiebesluiten hebben betrekking op plaatsing van ondergrondse containers voor woningen zonder buitenruimte.

Deze besluiten staan los van de wens, die in 2019 middels een enquête door een meerderheid van de wijk is aangegeven, om ook woningen met buitenruimte aan te sluiten op ondergrondse containers. Dit zou betekenen dat woningen met buitenruimte alleen nog een groene kliko voor gft afval gebruiken en voor de andere afvalstromen worden aangesloten op ondergrondse containers.

Deze methode van inzamelen is (nog) niet doorgevoerd. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden wij u op de hoogte.