voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Nederhorst en Berg, Kortenhoef, ‘s-Graveland, Ankeveen en Loosdrecht.

Aankondiging Werkzaamheden

Bij het vervangen of plaatsen van containers worden er werkzaamheden verricht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Bewoners in de directe omgeving worden per brief geïnformeerd. Over het algemeen duren de werkzaamheden circa 1 tot 3 werkdagen. Eventueel worden verkeersmaatregelen getroffen, zoals het afzetten van de weg of parkeerplaatsen.

Nadat de locaties zijn opgeleverd kunnen de containers direct gebruikt worden. Niet lang hierna krijgen gebruikers een toegangstag toegestuurd en worden de locaties afgesloten. Vanaf dat moment zijn de containers alleen met de toegangstag toegankelijk. Wijkvoorzieningen blijven vrij toegankelijk.

Planning

Participatie

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is niet gemakkelijk! De containerlocaties worden onderzocht door een projectgroep met daarin medewerkers  van de GAD en vakgroepen (parkeren groen etc.) binnen uw gemeente. Wanneer hier een mogelijk geschikte locatie uitkomt, dan nodigen wij bewoners per brief uit om hierover hun mening te geven. Omdat u uw buurt het beste kent, vinden wij het belangrijk dat u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter. Op dit moment loopt er geen participatietraject in Wijdemeren.

Locatiebesluiten

Hier worden de ontwerp- en definitieve locatiebesluiten geplaatst tijdens de besluitvormingstermijn.

Het betreft het ontwerp locatiebesluit met de kenmerken:

  • OVC2024-01-KH006-DOC-24004735 (Krabbescheer, Kortenhoef)
  • OVC2024-01-AV-wijk-02-DOC-24004778 (Stichts End, Ankenveen)
  • OVC2024-01-NDB002-alt.1-DOC-24004777 (Dobbelaan, Nederhorst den Berg)
  • OVC2024-01-NDB010-DOC-24004776 (Jozef Israëlslaan, Nederhorst den Berg)
  • OVC2024-01-LD007-DOC-24004774 (Jasmijnlaan, Loosdrecht)
  • OVC2024-01-NBLD008-DOC-24004764 (Eikenlaan, Nederhorst den Berg)
  • OVC2024-01-LD010-1-DOC-24004758 (Oppad, Loosdrecht)

Binnen zes weken na deze bekendmaking kunt u uw zienswijze indienen. Zie hiervoor het ontwerpbesluit.