voor inwoners, met gemeenten

Om uw recht op privacy te waarborgen, gaat Regio Gooi en Vechtstreek waarvan de GAD deel uitmaakt, zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Om uw recht op privacy te waarborgen gaat GAD zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze en alleen voor duidelijk omschreven en noodzakelijke doelen verwerkt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die de GAD onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt (AVG) en legt uit hoe GAD omgaat met persoonsgegevens.

Lees hier de Privacyverklaring AVG GAD

Privacyverklaring Wet politiegegevens GAD

De ambtenaar van de afdeling Toezicht en Handhaving van de GAD houdt toezicht op de Afvalstoffenverordening (Wet milieubeheer) en de Wet bodembescherming. Ook treedt de ambtenaar handhavend op bij overtredingen en misdrijven. De GAD heeft hiervoor buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst voor taken in het kader van handhaving van de Afvalstoffenverordening (Wet milieubeheer) en de Wet bodembescherming.

Als een ambtenaar persoonsgegevens verwerkt bij het uitvoeren van zijn toezichthoudende taak is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Verwerkt een ambtenaar persoonsgegevens in het kader van zijn boa-taak (zoals het opsporen van strafbare feiten), dan is de Wet politiegegevens (Wpg) van toepassing en spreken we over politiegegevens. Deze privacyverklaring ziet enkel op verwerkingen onder de Wpg en betreft een uitleg over hoe de GAD omgaat met politiegegevens.

Lees hier de Privacyverklaring Wpg GAD