voor inwoners, met gemeenten

Huishoudelijk afval gescheiden inzamelen in Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren, daar is de GAD verantwoordelijk voor. Zelf zeggen we liever ‘grondstoffen’, omdat uw gescheiden afval grondstoffen oplevert voor nieuwe producten. Officieel heten we Grondstoffen- en Afvalstoffendienst regio Gooi en Vechtstreek, maar dat mag u gerust weer vergeten.