Waarom stoppen met ophalen OPK door verenigingen

voor inwoners, met gemeenten

Op 8 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regio besloten over een aantal noodzakelijke bezuinigingsmaatregelen bij de GAD. Het stoppen van het ophalen van het oud papier en karton (OPK) door verenigingen is een van de maatregelen.

Deze maatregel roept begrijpelijk veel weerstand op. Het betekent echter niet dat de financiƫle bijdrage zomaar stopt. GAD vindt de inzet van de verenigingen binnen de regio zeer waardevol. Verenigingen krijgen hoe dan ook komende drie jaar hetzelfde bedrag toegekend als dat zij dit jaar ontvangen. Komend jaar gaat de GAD met de betrokken verenigingen en gemeenten in gesprek om gezamenlijk te kijken naar alternatieve werkzaamheden en een concreet plan maken.

Deze alternatieve werkzaamheden liggen in de lijn met de Grondstoffenvisie. Hierbij kunt u denken aan; zwerfafval ruimen, educatie op scholen, inzamelacties organiseren van bijvoorbeeld elektrische apparaten of het verspreiding van informatie in de omgeving.

Waarom deze bezuinigingsmaatregel?

Dat we moeten stoppen met het ophalen van OPK door verenigingen heeft meerdere redenen. De laatste jaren is de hoeveelheid oud papier en karton enorm gestegen. Met name de hoeveelheid karton is gegroeid. Dit betekent een groter volume van OPK. Door de toename van het volume moet er vaker heen en weer worden gereden tussen de wijk en de papierverwerker.

De vrijwilligers van de verenigingen zamelen het OPK in, in de avonden en weekenden. Het is in de avonden vaak niet mogelijk om tussentijds wagen te ledigen en langer door te gaan in de avonden. Dit betekent dat GAD vaker moet voor- en narijden om de wijk leeg te krijgen. Wanneer inzameling van OPK mee kan in de reguliere inzamelplanning van de GAD kan dit efficiƫnter gebeuren.

Ook zijn de Arbowetgeving en veiligheidsregels steeds verder aangescherpt de laatste jaren. Ook dit maakt het lastiger om vrijwilligers als belader in te zetten.