voor inwoners, met gemeenten

Wanneer u al uw afval hebt gescheiden, blijft er nog deel over: het restafval. Bij goed scheiden is dat maar een kleine hoeveelheid. Samen met u zet de GAD zich in om zo min mogelijk restafval over te houden.

We kunnen daar een uitgebreid verhaal houden, maar eigenlijk is dit waar het om gaat: hoe kleiner de berg restafval, hoe meer afval wordt hergebruikt. Door gebruikte producten een tweede leven te geven, of door het als grondstof voor nieuwe producten te gebruiken. Zo helpt u mee om het gebruik van grondstoffen uit de natuur te beperken. Bovendien levert elke kilo restafval CO2-vervuiling op, omdat het wordt verbrand.

Soms kan het best lastig zijn om weinig restafval over te houden. Onze afvalcoach denkt daarom graag met u mee.

Twijfels of iets restafval is? De afvalscheidingswijzer vertelt het u.

Wat gebeurt er met het restafval?
Tips voor minder restafval