voor inwoners, met gemeenten

Restafval is het afval dat (nog) niet gescheiden kan worden verwerkt. Maandverband bijvoorbeeld, vies keukenpapier of verpakkingen die bestaan uit meerder materialen die niet eenvoudig van elkaar gescheiden kunnen worden (zoals chipszakken, doordrukstrips, koffiecupjes). Ook medisch thuisafval kan vaak bij het restafval, maar zonder naalden en alleen als het geen medicijnresten bevat. Ongebruikte medicijnen kunt u veelal terugbrengen naar de apotheek, of anders inleveren op onze (mobiele) scheidingsstations.

Restafval wordt…

De directe warmte die vrijkomt bij de verbranding restafval kan worden gebruikt voor stadsverwarming, in de industrie of voor het opwekken van elektriciteit. De as die overblijft na verbranding van restafval kan worden gebruikt in asfalt of als ophoogmateriaal in de wegenbouw.

Daarvoor zijn wel extra maatregelen nodig, om te voorkomen dat de verontreiniging uit de as in de bodem terecht komt. Ook compenseert dit hergebruik niet de schadelijke gevolgen van de CO2-uitstoot die de verbranding van restafval veroorzaakt.