Op onderstaande kaart vindt u alle locaties waar u iets kunt inleveren. De scheidingsstations en kringloopwinkels bijvoorbeeld, maar ook de wijkcontainers voor glas, textiel en papier/karton en de inleverpunten voor huishoudelijke oliën en vetten.