Veel gestelde vragen – stoppen met gratis pmd zakken

voor inwoners, met gemeenten

Per 1 mei 2022 stopt de GAD met het leveren van gratis pmd zakken via de supermarkten. Bewoners van hoogbouw in de regio kunnen met adrescontrole nog gratis zakken ontvangen.

pmd zakken niet meer gratis

U kunt de zakken halen bij ons hoofdkantoor, de scheidingsstations of u kunt de zakken gratis bestellen via zakkenbestellen.nl. Na een controle op adres worden ze gratis toegestuurd. Dit zal zolang worden voortgezet tot ook u een voorziening heeft voor uw adres.

 

U kunt de zakken halen bij ons hoofdkantoor, de scheidingsstations of u kunt de zakken gratis bestellen via zakkenbestellen.nl. Na een controle op adres worden ze gratis toegestuurd. Dit zal zolang worden voortgezet tot ook u een voorziening heeft voor uw adres.

 

We vinden vaak grote stukken plastic (zoals opblaasbare zwembaden of grote stukken landbouwplastic) tussen het pmd. Deze producten zijn geen verpakkingsmateriaal. De sorteermachines bij onze verwerker lopen hierop vast. Deze stoorstoffen zoals we deze noemen halen we er aan de voorkant uit. Er zitten regelmatig stoorstoffen in het pmd dat wordt veroorzaakt door niet goed scheiden bij de bron. Denk bijvoorbeeld aan restafval tussen het pmd. Dat kunnen we snel zien wanneer het in een doorzichtige zak zit. Ook dat halen we eruit omdat het anders de lading pmd zo vervuilt dat het niet meer te recyclen is. De verwerker keurt zo’n lading af en de lading wordt alsnog verbrand. Zonde van de wel bruikbare stoffen die er tussen zitten . En daarnaast kost het verbranden van afval veel geld terwijl een goed te recyclen lading geld oplevert. Een visuele check helpt dus bij het goed kunnen recyclen én de kosten.

Wij geven aan dat een doorzichtige zak de voorkeur heeft in verband met de eerste visuele controle. Het hoeft niet de bekende lichtgele pmd zak te zijn, het mag ook iedere andere doorzichtige zak zijn. Zie ook gad.nl/pmdzak

De zakken waren bedoeld om de nieuwe afvalstroom pmd te introduceren en inwoners te faciliteren om pmd gescheiden aan te bieden. Op dit moment heeft het overgrote deel van de regio Gooi en Vechtstreek de mogelijkheid om pmd te scheiden in een eigen kliko aan huis of een (ondergrondse) container in de buurt. Zakken aan de straat zijn bijna helemaal verleden tijd.

De GAD heeft voor komende jaren een forse bezuinigingsopgave gekregen. Op 8 juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio de Regiobegroting vastgesteld en daarmee besloten over de te nemen maatregelen, waaronder het stoppen met de gratis levering van pmd zakken via de supermarkten. En zoals gezegd is bijna de gehele regio aangesloten op inzameling via kliko of container. Daarbij zien we dat de gratis pmd zakken ook vaak gebruikt worden voor andere doeleinden zoals het aanbieden van restafval.