voor inwoners, met gemeenten

Blijf uw PMD scheiden tot 1 juli 2026

Publicatiedatum: 15 mei 2024

Afgelopen tijd heeft u in de krant al veel kunnen lezen over de afweging voor bron- of nascheiding van PMD. Op 16 februari 2024 is er een brief aan alle gemeenteraden verstuurd over de PMD afweging. In de brief een korte toelichting en een oproep de zienswijze voor 10 mei 2024 uit te brengen op deze afweging ten behoeve van besluitvorming in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni 2024. Op dit moment hebben de meeste raden gesproken over hun zienswijze.

Het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek zal 27 juni een definitief besluit nemen over de mogelijke invoering van nascheiding voor pmd. Op dat moment hebben alle 6 gemeenten in de regio hun zienswijze gegeven.

Voorlopig geen wijzigingen

Als er besloten wordt om over te gaan op nascheiding, zal dit pas op 1 juli 2026 ingaan. De huidige manier van pmd inzamelen blijft dus de komende 2 jaar hetzelfde. We hopen dat u tot die tijd doorgaat met het scheiden van uw pmd in de oranje kliko of ondergrondse container. We willen bijna zeggen: hou vol want pmd is een waardevolle grondstof.

Voordat er wijzigingen plaatsvinden die van invloed zijn op de manier waarop u uw pmd weggooit, zullen wij dit communiceren. Tot die tijd blijft de oranje kliko en de (ondergrondse) containers voor pmd.

Bekijk hier de veel gestelde vragen aan ons klantcontactcentrum.

Meer informatie over de afweging voor bron- of nascheiding

Meer nieuws

Al het nieuws