voor inwoners, met gemeenten

Denk mee met GAD

Publicatiedatum: 4 september 2023

We hebben er allemaal mee te maken, afval. GAD zamelt het huishoudelijk afval in binnen de regio Gooi en Vechtstreek en zoekt inwoners die willen meedenken over effectieve communicatie.

GAD heeft naast het ophalen van het afval ook een doelstelling om zoveel mogelijk te recyclen, afval te verminderen en te zorgen voor goede afvalscheiding. Hoe kunnen we deze boodschap nu zo goed mogelijk vertellen zodat onze inwoners bereikt, inwoners het lezen en begrijpen. Iedereen die hierover wil meedenken kan zich aanmelden via communicatie@gad.nl

Focusgroep

GAD wil graag met inwoners in gesprek over de wijze  van communiceren en het gebruik van communicatiemiddelen. De focusgroep zal starten in het najaar, hierover krijgen inwoners die zich aanmelden per email meer informatie. Aanmelden kan tot 15 oktober 2023. Wat zijn de spelregels voor het aanbieden van afval? Zijn er veranderingen in de inzameldata van kliko’s of openingstijden van de scheidingsstations? Hoe zorgt GAD ervoor dat alle inwoners op de hoogte zijn van de informatie die zij nodig hebben om hun afval goed kwijt te kunnen.

Dienstverlening

Uit onderzoek blijkt dat de afvalkalender van de GAD goed gewaardeerd wordt. Veel inwoners maken al gebruikt van de gratis GAD app. Daarnaast heeft GAD een eigen website, kanalen op sociale media en gebruikt het voor belangrijke mededelingen onder andere de lokale nieuwsbladen en borden langs de weg. Ondanks dat de communicatiemiddelen in ons bewonersonderzoek goed scoren zijn er ook inwoners die aangeven niet goed op de hoogte te zijn.

Afvalscheiding en circulaire economie

GAD doet meer dan afval inzamelen alleen. Er wordt hard gewerkt aan het stimuleren van afvalvermindering en afval scheiding. Met 466 kilo afval (cijfers uit GADMeter 2022) per inwoner per jaar is het van belang dat we voorkomen dat er afval verbrand wordt wat nog grondstof had kunnen worden. Hoe zorgt GAD er nu voor dat inwoners zich bewust zijn van het belang van afvalvermindering en afval scheiding voor een gezondere toekomst? Ook een vraag die GAD graag met de Focusgroep bespreekt.

Meer nieuws

Al het nieuws