voor inwoners, met gemeenten

Voorwaarden voor excursie GAD-scheidingsstation

Schoolklassen zijn van harte welkom op het scheidingsstation. Bedenk wel: het scheidingsstation is een bedrijf waar gewerkt wordt met machines en materialen. Daarom zijn er een aantal voorwaarden om te zorgen voor een veilige excursie.

  • Excursies zijn voor leerlingen van groep 7, 8 en ouder.
  • Maximaal 15 kinderen. Splits een grotere klas in twee of meer groepen, die om beurten (op één dag) naar het scheidingsstation komen.
  • Het scheidingsstation heeft geen mogelijkheid om de kinderen te laten wachten. Bestaat uw klas uit meer dan één groepje? Dan moet de eerste groep het scheidingsstation hebben verlaten voordat we de volgende groep kunnen ontvangen.
  • U zorgt zelf voor minimaal één begeleider per vijf leerlingen gedurende de hele excursie.
  • U zorgt zelf voor vervoer van en naar het scheidingsstation.
  • De excursie duurt ongeveer 45 minuten.
  • Wellicht overbodig, maar we zeggen het toch nog maar even: leerlingen en begeleiders volgen tijdens het hele bezoek de aanwijzingen van onze medewerkers op.