Veel gestelde vragen – per 2 april 2024 betalen voor ophalen van grofvuil

voor inwoners, met gemeenten

Vanaf 2 april 2024 worden de kosten voor het ophalen van groot huishoudelijk afval (grofvuil, groot tuinafval, elektrische apparaten en groot verpakkingskarton) doorberekend aan de inwoner die daarvan gebruik maakt. Er geldt een tarief van €22,50 per afspraak. Het brengen van groot huishoudelijk afval naar het scheidingsstation is gratis. Heeft u hierover vragen? Kijk dan hieronder bij de verschillende vragen en antwoorden.

Op afspraak ophalen grofvuil

Vanaf 2 april worden er kosten in rekening gebracht voor het ophalen van grofvuil. Dit geldt vanaf 2 april bij het maken van een afspraak. Het maken van een afspraak voor 2 april met ophaaldatum na 2 april is nog kosteloos.

De mogelijke toename van het aantal dumpingen is meegenomen als scenario tijdens de implementatie van het tariferen van grofvuil. Navraag bij andere gemeenten en regio’s, die het ophalen van grofvuil belasten, leert ons dat bij invoering dezelfde zorgen leefde maar dat dit in de praktijk meevalt. Gelukkig is het overgrote deel van de inwoners nog steeds bereid hun grofvuil op de juiste manier weg te doen, via ophalen of zelf brengen naar het scheidingsstation. Het aantal inwoners dat voorheen gebruik maakte van het ophalen van grofvuil ligt gemiddeld op zo’n 10%.

Uiteraard is ons team Toezicht en Handhaving meegenomen in de implementatie en zullen zij in actie komen wanneer nodig.

Wij adviseren het grofvuil in de ochtend voor 07.30 uur aan de straat te zetten. Dan is de kans het kleinst dat iemand anders dit meeneemt. Bij het maken van een afspraak betaalt GAD voor de dienst van het ophalen van uw grofvuil. Deze afspraak wordt ingepland en uitgevoerd, ook wanneer uw grofvuil al door een ander is meegenomen. U krijgt in dat geval uw geld niet terug omdat GAD aan haar verplichting heeft voldaan.

In verband met de bezuinigingsdoelstelling hebben de gemeenten besloten om het ophalen van grofvuil niet langer gratis aan te bieden. Voor ondersteuning van minima hebben de deelnemende gemeenten binnen de regio afzonderlijk beleid. Voor vragen over minimabeleid kunt u terecht bij u eigen gemeente.
Op onze scheidingsstations zien wij in de praktijk dat inwoners elkaar helpen en een beroep doen op buren/familie of vrienden met auto en/of aanhanger.

De regeling die vanaf 2 april ingaat, betalen voor ophalen grofvuil, geldt voor alle deelnemende gemeenten van de Regio Gooi en Vechtstreek. Per 24 maart 2022 is gemeente Weesp gevoegd bij de gemeente Amsterdam en daarmee uit de regio Gooi en Vechtstreek getreden. Dat GAD tot 1 januari 2025 huishoudelijk afval inzamelt voor Amsterdam staat los van deze regeling.

Het is belangrijk dat het grofvuil dat u voor ons klaarzet volgens de voorwaarden is aangeboden. Anders kunnen wij het niet meenemen. Bijvoorbeeld doordat het grofvuil ergens tegenaan staat, de kraanwagen kan het dan niet kranen zonder iets te beschadigen. Of iets is te groot om in de laadbak te passen, dan kunnen wij het niet veilig vervoeren.

Wij zien in de praktijk dat inwoners met goede bedoelingen, zo min mogelijk overlast voor de buren, het ophalen van grofvuil bemoeilijken of in sommige gevallen zelfs onmogelijk maken. Wij vragen daarom iedereen de voorwaarden goed door te lezen! Het is voor iedereen vervelend wanneer er betaald is voor het ophalen van grofvuil dat wij niet hebben kunnen meenemen.

U kunt online of via onze klantenservice een nieuwe afspraak inboeken.

U kunt een afspraak maken voor het ophalen van de verschillende afvalstromen;

  • grof restafval (bijvoorbeeld bank, tafel, stoel)
  • elektrische apparaten (bijvoorbeeld koelkast, wasmachine)
  • groot tuinafval (snoeiafval dat niet in groene kliko past)
  • groot verpakkingskarton (dozen van bijvoorbeeld bank, tv of kast)

Deze verschillende afvalstromen worden gescheiden van elkaar opgehaald met verschillende wagens.

Het ophalen van groot huishoudelijk afval is een extra service die GAD levert. Door het in rekening brengen van de kosten voor het ophalen van grofvuil kan GAD deze dienst voortzetten. De kosten voor ophalen van grofvuil komen vanaf 2024 niet meer voor binnen de afvalstoffenheffing en worden doorberekend aan diegene die er gebruik van maakt.

Grofvuil brengen naar het scheidingsstation is en blijft gratis.

In juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio de Regiobegroting 2022 – 2025 vastgesteld. In deze begroting is een aantal bezuinigingsmaatregelen opgenomen, waaronder het tariferen van het ophalen van groot huishoudelijk afval. Het is niet meer haalbaar deze dienst kosteloos voort te zetten.

Het ophalen van groot huishoudelijk afval is een extra service die GAD levert. Door het in rekening brengen van de kosten voor het ophalen van grofvuil kan GAD deze dienst voortzetten en doorberekenen aan diegenen die er gebruik van maken. Zo voorkomen we dat de kosten hiervoor mede worden gedragen door inwoners die geen gebruik maken van de ophaaldienst. Deze kosten komen vanaf 2024 al niet meer voor binnen de afvalstoffenheffing.

Grofvuil brengen naar het scheidingsstation is en blijft gratis.

Voor afspraken die vanaf 2 april 2024 worden gemaakt betaalt u €22,50 per afspraak.

U kunt een afspraak maken voor het ophalen van de verschillende categorieën :

  • grof restafval (bijvoorbeeld bank, tafel, stoel)
  • elektrische apparaten (bijvoorbeeld koelkast, wasmachine)
  • groot tuinafval (snoeiafval dat niet in groene kliko past)
  • groot verpakkingskarton (dozen van bijvoorbeeld bank, tv of kast)

Deze verschillende afvalstromen worden gescheiden van elkaar opgehaald met verschillende wagens in verschillende routes binnen de regio. U betaalt dan ook per categorie. U kunt wel meerdere producten binnen dezelfde categorie laten ophalen. Let daarbij wel op de maximale hoeveelheden; maximaal 3 elektrische apparaten en maximaal 1 m3 voor andere categorieën.

Wanneer u bijvoorbeeld een bank en een koelkast wil laten ophalen betaalt u 2x €22,50 omdat dit 2 verschillende afvalstromen zijn. Wanneer u een stoel en tafel wil laten ophalen betaalt u 1x €22,50, omdat dit binnen dezelfde afvalstroom valt.

Voor groot witgoed, zoals wasmachines en ovens, is de verwijderingsbijdrage in 2013 afgeschaft.

Voor lampen en kleine elektrische apparaten, zoals tv’s en koffiezetapparaten, is er al sinds 2011 geen verwijderingsbijdrage meer. Je kunt je oude apparaten inleveren bij de winkelier als je een nieuwe koopt.

Importeurs en producenten van apparaten betalen een ‘recyclingbijdrage’ om de recycling van een apparaat te bekostigen. Dit is echter niet zien op het prijskaartje in de winkel.