Veelgestelde vragen – Inzameling vanaf 2022

voor inwoners, met gemeenten

Heeft u vragen over de wijzigingen in inzamelfrequenties en dagen vanaf 1 januari 2022? Kijk dan hieronder bij de verschillende vragen en antwoorden.

Inzameling vanaf januari 2022

We hebben het ophalen van het textiel en het legen van de wijkcontainers voor textiel uitbesteed aan het bedrijf Climpex. Zij zijn gespecialiseerd in het ophalen en verwerken van textiel en zorgen dat het direct op de juiste plek terecht komt. Dat maakt de inzameling door Climpex efficiënter dan wanneer we dit zelf zouden doen.

Climpex werkt samen met ruim 30 goede doelen. Maar liefst 85% van de door Climpex ingezamelde kleding wordt hergebruikt door mensen met een beperkte portemonnee, die afhankelijk zijn van goedkope kleding. Ongeveer 10% vindt zijn weg als nieuwe grondstof richting hergebruik, in bijvoorbeeld de auto-industrie en als poetsdoek. Een klein deel van het ingezamelde textiel (circa. 4%) is helaas toch te vies is en kan niet worden hergebruikt.

Nee, u hoeft er niet voor thuis te blijven. U voorziet de zak of zakken met textiel van een herkenbaar label, zie gad.nl/textiel. Dat kan het label zijn dat u uitprint of een handgeschreven label. Vervolgens zet u de dichte zak of zakken op de ophaaldag voor 07.30 uur op de afgesproken plek aan de straat. Na 07.30 uur zal Climpex de zak(ken) ophalen.

Een afspraak maken kan via onze website www.gad.nl/textiel of telefonisch. In beide gevallen weet u direct op welke dag uw textiel wordt opgehaald.

Er zijn vanaf 1 januari drie mogelijkheden: u maakt een afspraak om het te laten ophalen, u brengt het naar een wijkcontainer voor textiel of u levert het in op een scheidingsstation.

In alle gevallen blijft het belangrijk dat het textiel schoon en droog is (het hoeft niet heel te zijn). Vies of nat textiel is niet meer bruikbaar en mag u dus bij het restafval doen.

Maar weinig mensen maken gebruik van de huis-aan-huis inzameling van textiel, terwijl de inzamelwagens wel langs alle huizen moeten. Daarom willen we hier inzameling op maat bieden. Bij het ophalen op afspraak hoeven we alleen naar de adressen die zijn aangemeld. Dat maakt dat we veel doelmatiger kunnen inzamelen. Omdat we minder kilometers maken, beperken we zo ook de CO2-uitstoot.

Vanaf 1 januari 2022 halen we textiel alleen nog op afspraak op en niet meer huis-aan-huis op vaste inzameldagen. Daarnaast kunt u textiel nog steeds naar de wijkcontainer voor textiel brengen of inleveren op een scheidingsstation.

Ook krijgt u niet meer automatisch de speciale sticker  om op de textielzak te plakken. Als u een afspraak maakt om textiel te laten ophalen, vragen wij u nog wel om de zak herkenbaar te maken. Dat kunt u doen door er een briefje op te plakken of door het label te printen dat u van ons krijgt in de bevestigingsmail. Zo is voor iedereen duidelijk dat er textiel in de zak zit en weet de chauffeur dat hij het mee kan nemen.

U mag een gewone vuilniszak of grote plastic tas gebruiken, zolang maar duidelijk is dat er textiel in zit. In alle gevallen blijft het belangrijk dat het textiel schoon is (het hoeft niet heel te zijn). Vies of nat textiel is niet meer bruikbaar. Zorg ook dat de zak goed dicht is, zodat er geen (regen)water bij het textiel komt.

Het is belangrijk dat uw container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straat staat. Het tijdstip waarop we langskomen, kan per keer verschillen en zo weet u zeker dat u op tijd bent. De container mag ook de avond tevoren al aan de straat. Dat geldt overigens ook voor uw containers voor pmd, gft en restafval.

Ja, verenigingen ontvangen een financiële compensatie voor de gemiste inkomsten voor de komende drie jaar. Ook gaan we komend jaar met de betrokken verenigingen en gemeenten in gesprek om gezamenlijk te kijken naar alternatieve werkzaamheden.

Meer hierover kunt u lezen op gad.nl/verenigingen

De gemeenten hebben de inzameling door verenigingen altijd belangrijk gevonden, omdat het bijdraagt aan een maatschappelijk doel. De inzameling door verenigingen bracht wel extra kosten met zich mee en was niet altijd even efficiënt. De inzameling van papier/karton werd er dus duurder door.

Door allerlei oorzaken hebben de gemeenten nu minder geld te besteden. Daarom hebben zij besloten om te stoppen met de inzameling door de verenigingen. Zo kunnen we de inzameling van papier/karton betaalbaar houden.

Vanaf 1 januari 2022 wordt papier/karton alleen nog door de GAD opgehaald en niet meer door verenigingen. Dat betekent dat uw container niet meer ’s avonds of op zaterdag wordt geleegd.

We halen het papier dus alleen nog overdag op. Daarom is het belangrijk dat uw container op de inzameldag voor 07.30 uur aan de straat staat.

Ja, de landelijke overheid heeft bepaald dat elke inwoner van Nederland verplicht is om het huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden. De GAD zorgt dat u hiervoor de juiste voorzieningen krijgt, bijvoorbeeld containers voor pmd, gft/etensresten en papiercontainers aan huis.

Veel materiaal dat in de restafvalcontainer wordt gedaan, hoort niet in die container. We weten dat wie goed gebruik maakt van de containers voor pmd, gft en papier/karton genoeg heeft aan een kleine restafvalcontainer. Dat blijkt zelfs voor gezinnen zo te zijn.

Door uw afval goed te scheiden helpt u mee om de inzameling betaalbaar te houden. De totale kosten voor restafval zijn namelijk hoger dan die voor gescheiden afvalsoorten. Afval gescheiden inzamelen zorgt daardoor voor een belangrijke kostenbesparing. Natuurlijk is uw afval scheiden ook beter voor het milieu. Daarom heeft iedereen in Nederland ook de wettelijke plicht om huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden.

Zit uw container voor restafval altijd vol? Dan kunnen onze afvalcoaches u helpen. Een grotere restafvalcontainer kunt u alleen aanvragen wanneer:

  • uw gezin bestaat uit vijf of meer personen;
  • er sprake is van medisch afval of;
  • u kinderen heeft in de luiers.

Voldoet u aan een van deze voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Papier/karton en pmd kunt u ook naar een ondergrondse wijkcontainer of een scheidingsstation brengen. De locaties van de wijkcontainers zijn te vinden op https://www.gad.nl/afval-wegbrengen/.

Groter snoeiafval (takkenbossen) en groot huishoudelijk afval kunt u naar een scheidingsstation brengen of op afspraak laten ophalen. Een afspraak maken kan via www.gad.nl/groot-huishoudelijk-afval/

Dat de container voor papier/karton snel vol is, komt vaak door kartonnen dozen. Dat kunt u verhelpen door doosjes en dozen te verscheuren en goed klein te maken. Ook tuinafval kunt u het beste klein maken. Zo past er veel meer in de container.

Als u regelmatig teveel pmd, gft of papier/karton hebt, dan kunt u ook een grotere of extra container krijgen. Een extra of grotere container aanvragen kan via www.gad.nl/container-aanvragen-inleveren/

Het wekelijks legen van de gft-containers brengt hogere kosten met zich mee. Het betekent dat we extra wagens en extra mensen moeten inzetten, terwijl de gft-containers dan vaak nog niet vol zijn. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u in de zomer weken met een stinkende container moet doen. Vlees- en visresten veroorzaken de meeste stank en trekken bij warm weer vliegen aan. Vlees, vis, botten en graten mogen daarom bij warm weer bij uitzondering ook in de container voor het restafval.

De gemeenten en de GAD willen goede service bieden en tegelijkertijd de inzameling van afval en grondstoffen betaalbaar houden. Met vaker inzamelen worden de kosten voor u ook hoger. Daar moeten we dus een balans in vinden. Daarom kijken we naar de gemiddelde hoeveelheid per container. Overvolle containers willen we voorkomen, maar een extra ronde rijden terwijl containers nog niet vol zijn is ook niet wenselijk.

Daarom halen we pmd, gft en papier/karton niet vaker op. Als extra service kunt u wel een grotere of een extra container aanvragen. Zo kunt u al uw afval en grondstoffen kwijt en kunnen wij op een efficiënte manier inzamelen. Een extra of grotere container aanvragen kan via www.gad.nl/container-aanvragen-inleveren/

Onze chauffeurs rijden vanaf half acht en kunnen dus ook al ’s morgens vroeg langskomen. Ook als u gewend bent dat we altijd later op de dag komen. We gaan op een andere manier werken, zodat we de inzameling efficiënter kunnen laten verlopen. Dat scheelt tijd en dus geld.

Door de nieuwe werkwijze kan het tijdstip waarop we langskomen verschillen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de drukte op de route, hoeveel containers we moeten legen en of noodzakelijk onderhoud aan de wagens nodig is. Dat kan per week anders zijn. Daarom is het belangrijk om de container op tijd aan de straat te zetten.

Een papieren kalender kunt u zelf printen op www.gad.nl/inzamelkalender. Heeft u geen printer? Dan kunnen we een kalender naar u opsturen. Een papieren kalender aanvragen kan via https://inzamelkalender.gad.nl/aanvragengedruktekalender.

Dat ziet u in de inzamelkalender. Die kunt u inzien in de GAD-app en op www.gad.nl/inzamelkalender. Als u de app op uw telefoon of tablet download, kunt u instellen dat u de avond voor de inzameldag een seintje krijgt dat de container aan de straat mag.

We willen afval en grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzamelen. Dat doen we door bijvoorbeeld slimmere routes te gaan rijden en in de zomer het gft niet meer extra op te halen. Zo kunnen we de inzameling betaalbaar houden en tegelijkertijd de dienstverlening op peil houden.

Restafval gaan we wat vaker ophalen om bijvoorbeeld gezinnen met luiers en incontinentiematerialen tegemoet te komen. Overigens: u mag de restafvalcontainer elke twee weken laten legen, maar het hoeft niet. Door de container alleen aan de straat te zetten als hij vol is, helpt u mee aan een efficiënte en dus betaalbare inzameling.

Nee, restafval is alleen het afval dat overblijft nadat u alle herbruikbare afval zoals pmd, gft en papier/karton eruit hebt gehaald. Zo helpt u mee om de inzameling van het afval betaalbaar te houden. De totale kosten voor restafval zijn namelijk hoger dan voor de andere afvalsoorten die we aan huis inzamelen. Hoe beter we scheiden, hoe lager de kosten.

U mag de restafvalcontainer elke twee weken laten legen, maar het hoeft dus niet. Door de container alleen aan de straat te zetten als hij vol is, helpt u mee aan een efficiënte inzameling. Ook zo houden we de inzameling betaalbaar en besparen we bovendien op CO2-uitstoot: als we minder containers hoeven te legen, hoeven onze wagens minder vaak te stoppen en kunnen ze sneller een route rijden.

We gaan de containers aan huis in andere weken legen:

  • Papier en karton – eens per 4 weken (in plaats van maandelijks), altijd doordeweeks overdag (avond en zaterdag vervalt)
  • Gft – eens per 2 weken (hele jaar door, ook van maart tot november)
  • PMD – eens per 3 weken (blijft hetzelfde)
  • Restafval – eens per 2 weken (vaker)

Misschien verandert ook de weekdag waarop we langskomen. Dat kunt u zien in de inzamelkalender en de GAD-app.

Als uw papier/karton de afgelopen jaren ’s avonds werd opgehaald, houdt er dan rekening mee dat we dat niet meer doen. Zet uw container altijd op de ophaaldag vóór 07.30 uur aan de straat. Dat mag ook al de avond tevoren, vanaf 20.00 uur. Dat geldt trouwens niet alleen voor papier/karton, maar voor alle containers.