Veelgestelde vragen – Inzameling vanaf 2023

voor inwoners, met gemeenten

Heeft u vragen over de wijzigingen in inzamelfrequenties en dagen vanaf 1 januari 2023? Kijk dan hieronder bij de verschillende vragen en antwoorden.

Inzameling vanaf januari 2023

Zoals ieder jaar slaan wij, onder andere door de inzameling van kerstbomen en weinig aanbod van gfe+t, in januari 2023 eenmalig een ronde groene kliko’s over. In de inzamelkalender staat wanneer we welke kliko komen legen.

Vanaf 1 januari 2023 zullen wij, na een jaar coulance, gaan werken volgens de in het Uitvoeringsbesluit vastgestelde regels. Dit betekent dat wij, net als bij de andere afvalstromen, geen dingen meer meenemen die op of naast de kliko staan.

Groot verpakkingskarton (van bijvoorbeeld fiets, bank of koelkast) kunt u wegbrengen naar een van onze scheidingsstations of een afspraak maken om het door ons op te laten halen via www.gad.nl/grootvuil

Vanaf 1 januari 2023 gaat de GAD werken met nieuwe inzamelroutes. Dit kan betekenen dat uw inzameldag anders is dan vorig jaar. De inzamelfrequenties blijven gelijk aan vorig jaar.

Ja, de landelijke overheid heeft bepaald dat elke inwoner van Nederland verplicht is om het huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden. De GAD zorgt dat u hiervoor de juiste voorzieningen krijgt, bijvoorbeeld containers voor pmd, gft/etensresten en papiercontainers aan huis.

Veel materiaal dat in de restafvalcontainer wordt gedaan, hoort niet in die container. We weten dat wie goed gebruik maakt van de containers voor pmd, gft en papier/karton genoeg heeft aan een kleine restafvalcontainer. Dat blijkt zelfs voor gezinnen zo te zijn.

Door uw afval goed te scheiden helpt u mee om de inzameling betaalbaar te houden. De totale kosten voor restafval zijn namelijk hoger dan die voor gescheiden afvalsoorten. Afval gescheiden inzamelen zorgt daardoor voor een belangrijke kostenbesparing. Natuurlijk is uw afval scheiden ook beter voor het milieu. Daarom heeft iedereen in Nederland ook de wettelijke plicht om huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden.

Zit uw container voor restafval altijd vol? Dan kunnen onze afvalcoaches u helpen. Een grotere restafvalcontainer kunt u alleen aanvragen wanneer:

  • uw gezin bestaat uit vijf of meer personen;
  • er sprake is van medisch afval of;
  • u kinderen heeft in de luiers.

Voldoet u aan een van deze voorwaarden? Dan kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

Als u uw afval niet kwijt kunt in uw eigen kliko’s zijn er verschillende mogelijkheden. Al uw gescheiden afval kunt u ook wegbrengen naar onze scheidingsstations.

  • Als u regelmatig teveel pmd, gft of papier/karton hebt, dan kunt u gratis een grotere of extra container aanvragen via www.gad.nl/aanvragen
  • Uw pmd kunt u ook naar een openbare wijkcontainer voor pmd brengen. De locaties van de wijkcontainers zijn te vinden op https://www.gad.nl/afval-wegbrengen/.
  • Groter snoeiafval (takkenbossen) en groot huishoudelijk afval kunt u naar een scheidingsstation brengen of op afspraak laten ophalen. Een afspraak maken kan via www.gad.nl/grootvuil

 

Het wekelijks legen van de gft-containers brengt hogere kosten met zich mee. Het betekent dat we extra wagens en extra mensen moeten inzetten, terwijl de gft-containers dan vaak nog niet vol zijn. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat u in de zomer weken met een stinkende container moet doen. Vlees- en visresten veroorzaken de meeste stank en trekken bij warm weer vliegen aan. Vlees, vis, botten en graten mogen daarom bij warm weer bij uitzondering ook in de container voor het restafval.

De gemeenten en de GAD willen goede service bieden en tegelijkertijd de inzameling van afval en grondstoffen betaalbaar houden. Met vaker inzamelen worden de kosten voor u ook hoger. Daar moeten we dus een balans in vinden. Daarom kijken we naar de gemiddelde hoeveelheid per container. Overvolle containers willen we voorkomen, maar een extra ronde rijden terwijl containers nog niet vol zijn is ook niet wenselijk.

Daarom halen we pmd, gft en papier/karton niet vaker op. Als extra service kunt u gratis een grotere of een extra container aanvragen voor pmd en papier/karton. Zo kunt u al uw afval en grondstoffen kwijt en kunnen wij op een efficiënte manier inzamelen. Een extra of grotere container aanvragen kan via www.gad.nl/aanvragen

Onze chauffeurs rijden vanaf half acht en kunnen dus ook al ’s morgens vroeg langskomen. Ook als u gewend bent dat we altijd later op de dag komen. We gaan op een andere manier werken, zodat we de inzameling efficiënter kunnen laten verlopen. Dat scheelt tijd en dus geld.

Door de nieuwe werkwijze kan het tijdstip waarop we langskomen verschillen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de drukte op de route, hoeveel containers we moeten legen en of noodzakelijk onderhoud aan de wagens nodig is. Dat kan per week anders zijn. Daarom is het belangrijk om de container op tijd aan de straat te zetten.

Een papieren kalender kunt u aanvragen of zelf printen op www.gad.nl/inzamelkalender. Heeft u geen printer? Dan kunnen we een kalender naar u opsturen. Let op; eventuele noodzakelijke wijzigingen in de routes en mogelijk inzameldagen na printdatum zijn uiteraard niet zichtbaar op de afgedrukte inzamelkalender.

Dat ziet u in de inzamelkalender. Die kunt u inzien in de GAD-app en op www.gad.nl/inzamelkalender. Als u de app op uw telefoon of tablet download, kunt u instellen dat u de avond voor de inzameldag een seintje krijgt dat de container aan de straat mag.

We willen afval en grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzamelen. Dat doen we door ieder jaar opnieuw de afweging te maken hoe we het meest efficiënt met bestaande middelen en mensen kunnen inzamelen. Door vernieuwing wagenpark en vergroting aantal woningen kan dit ieder jaar anders zijn. Zo kunnen we de inzameling betaalbaar houden en tegelijkertijd de dienstverlening op peil houden.

Nee, restafval is alleen het afval dat overblijft nadat u alle herbruikbare afval zoals pmd, gft en papier/karton eruit hebt gehaald. Zo helpt u mee om de inzameling van het afval betaalbaar te houden. De totale kosten voor restafval zijn namelijk hoger dan voor de andere afvalsoorten die we aan huis inzamelen. Hoe beter we scheiden, hoe lager de kosten.

U mag de restafvalcontainer elke twee weken laten legen, maar het hoeft dus niet. Door de container alleen aan de straat te zetten als hij vol is, helpt u mee aan een efficiënte inzameling. Ook zo houden we de inzameling betaalbaar en besparen we bovendien op CO2-uitstoot: als we minder containers hoeven te legen, hoeven onze wagens minder vaak te stoppen en kunnen ze sneller een route rijden.