voor inwoners, met gemeenten

Evaluatie proef kerstboominzameling 2023

Publicatiedatum: 13 maart 2023

Wat ging er anders dan voorgaande jaren

1x huis aan huis inzamelen door GAD en een proef met centrale inzamelpunten door verenigingen.

Huis aan huis inzameling

Uit de evaluatie is gebleken dat het één keer huis aan huis inzamelen geen extra problemen heeft opgeleverd. Het is een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier van inzamelen dan twee keer huis aan huis langsrijden.

GAD heeft huis aan huis ingezameld van zaterdag 7 januari t/m zaterdag 14 januari. Het op zaterdagen huis aan huis inzamelen levert geen zichtbare voordelen op.

Narijden kerstbomen

Het narijden van kerstbomen heeft veel verschillende oorzaken. Voor huis aan huis inzameling kan het zijn dat de boom ‘vervuild’ was, op de inzameldag niet op tijd aan de straat is gelegd of daarna. Ongeveer de helft van de nagereden bomen kwam uit een van de pilotgebieden.

Vergelijking met 2022

In totaal zijn er tijdens de inzameling van 2023 minder kerstbomen opgehaald dan in 2022. Dit heeft voornamelijk te maken met het feit dat we in 2022 nog te maken hadden met een lockdown ivm Corona. Wij zagen in beide corona jaren een flinke toename van het aantal kerstbomen.

  • In 2022 is er totaal 246 ton opgehaald
  • In 2023 is er totaal 234 ton opgehaald

Proef met verenigingen

Het overgrote deel van de verenigingen dat meedeed aan de proef heeft gewerkt met inzamelpunten. Dit was een grote wijziging ten opzichte van de inzameling zoals GAD dit voorgaande jaren heeft gedaan. In Nederland werken meerdere gemeenten al met centrale inzameling van kerstbomen.

GAD en de verenigingen hebben deze proef gezamenlijk geëvalueerd. Hieruit zijn een aantal lessen naar voren gekomen;

  • De verschillende wijzen van inzameling in de regio wekt verwarring.
  • Communicatie eerder starten, voor mensen hun boom in huis halen.
  • Via GAD app en website werd het niet iedereen duidelijk of zij nu wel/niet in pilotgebied woonden en waar ze dan naartoe moesten met de boom.
  • Huis aan huis berichtgeving aan te raden, mits budgettair haalbaar.
  • De kaders voor de inzameling van 2024 moeten voor de zomer bekend zijn.

Conclusies proef met verenigingen

Het centraal ophalen van kerstbomen bij inzamelpunten is een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier dan het huis aan huis inzamelen.

Over het algemeen brachten inwoners binnen de pilotgebieden de kerstboom naar het inzamelpunt, maar er waren er ook die dit te ver vonden.

Ondanks de communicatie in de maanden december en januari gaven sommige inwoners te kennen niet goed op de hoogte te zijn van de wijzigingen in de kerstboominzameling.

De deelnemende verenigingen vonden het allemaal leuk en leerzaam om aan de proef deel te nemen. Het overgrote deel zou – indien dit herhaald zou worden – volgend jaar weer meedoen, de geleerde lessen meenemend. De inkomsten vielen soms tegen, mede omdat GAD zelf nog veel kerstbomen heeft moeten ophalen die niet naar het inzamelpunt waren gebracht.

Aantal meldingen en klachten

Kijkend naar het aantal meldingen van kerstbomen die na inzameling zijn blijven liggen zien we bijna een halvering van de meldingen ten opzichte van vorig jaar (gemeten over maand januari).

Van het totaal aantal meldingen uit de regio kwam 18% uit een pilotgebied. Daarnaast hebben wij 28 officiële klachten ontvangen over de kerstboominzameling, met name over de werkwijze met inzamelpunten.

Proefgebieden

Ook voor GAD was dit een proef om te kijken hoe en of het inzamelen met centrale inzamelpunten zou functioneren. Tijdens de evaluatie is door GAD en verenigingen geconstateerd dat het succes van centrale inzamelpunten samenhangt met de bereidheid van de inwoners in dat gebied.

Vooruitblik naar 2024

Met de cijfers en opgedane ervaringen van afgelopen jaar van GAD en verenigingen zal er komende maanden worden gekeken naar de inrichting van de inzamelingen van de kerstbomen in januari 2024. Voor de zomervakantie zal er meer helderheid zijn over de richting die gekozen wordt voor komend jaar.

Een aantal verenigingen hebben geopperd om in plaats van het bemannen van de inzamelpunten de vrijwilligers in te zetten om achter op de wagen te staan bij de huis aan huis inzameling. In verband met de veiligheid van de vrijwilligers zal dit voor de toekomst geen optie zijn.

Meer nieuws

Al het nieuws