voor inwoners, met gemeenten

Omgewaaide bomen, afgebroken takken

Publicatiedatum: 21 februari 2022

We hebben wat storm moeten verduren afgelopen weekend. Helaas is er ook veel schade toegebracht, met name door het omvallen van bomen en afbreken van takken.

Wij krijgen veel vragen over de omgevallen bomen en afgebroken takken:

  • Staat of stond de boom op openbare grond? Dan kunt u hiervoor uw gemeente benaderen.
  • Staat of stond de boom in uw eigen tuin? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van uw omgevallen boom of afgebroken takken.

GAD

Wij kunnen u daar natuurlijk wel bij helpen. We hanteren dezelfde regels voor het ophalen van grof huishoudelijk (tuin)afval als altijd.

Voorwaarden grof tuinafval

Voor het ophalen van uw groot tuin afval gelden een aantal voorwaarden en restricties:

  • Grof tuinafval bestaat uit organisch materiaal. Het mag niet vervuild zijn met andere materialen.
  • Bindt losse materialen zoals takken samen tot hanteerbare bundels, met een maximale lengte van 2 meter en tot een maximum van 15 kilo.
  • Stronken en stammen wegen vaak zwaarder dan 15 kilo, dit kan niet mee met het groot tuinafval maar moet worden opgehaald als groot vuil.
  • Schuttingdelen, betongaas, rozenbogen, bielzen, tuinmeubilair of bijvoorbeeld plantenbakken zijn geen grof tuinafval. Maak hiervoor een aparte afspraak voor groot huishoudelijk afval of breng zelf weg naar het scheidingsstation.
  • Stenen, tuintegels, grind, tuinaarde en zand vallen ook niet onder grof tuinafval en kunt u zelf wegbrengen naar het scheidingsstation. Dit halen wij niet thuis bij u op.

Kosten

Of u Groot Huishoudelijk Afval nu zelf brengt of laat ophalen, het is gratis zolang het niet méér is dan 1m3 per veertien dagen (1 x 1 x 1 meter).

Indien u meer dan 1m3 aanbiedt, dan brengt de GAD kosten in rekening. U mag maximaal 3 m3 aanbieden of laten ophalen per veertien dagen. Laten ophalen kost € 45,- per extra m3, tegen een maximaal totaalbedrag van €90,-.

Foto: Dirk Jan Gjeltema

Meer nieuws

Al het nieuws