voor inwoners, met gemeenten

Van afval tot grondstof

Publicatiedatum: 7 februari 2022

In gesprek met Sander van Deursen, adviseur en beheerder grondstoffen.

Het is ‘de Week van de Circulaire Economie’. Hoe voorkomen we dat iets afval wordt? Niet kopen, tweedehands kopen, hergebruiken of repareren? We willen minder grondstoffen gebruiken en als we deze dan gebruiken niet afdanken maar weer opnieuw inzetten.

We willen naar een economie zonder afval. Een enorme opgave die al dicht bij huis kan beginnen!

Het apart inzamelen en verwerken van afvalstromen tot herbruikbare grondstoffen is een grote bijdrage aan de circulaire economie. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Wat is er allemaal nodig in het proces van afval scheiden tot grondstof? We vroegen het aan Sander van Deursen, adviseur en beheerder grondstoffen bij de GAD (Grondstoffen- en Afvalstoffen Dienst).

Je hebt een bijzondere functie, wat doe je eigenlijk binnen de GAD?

“Nou, ik zal proberen het begrijpelijk te vertellen. Ik sluit de contracten af met verschillende verwerkers van ons afval. Op dit moment leveren wij 31 afvalstromen aan 22 verschillende verwerkers. Dit gaat om tonnen per afvalstroom. Ga maar na, we zamelen afval in voor de hele regio, zo’n 245.000 inwoners. In 2020 hebben we in totaal 138.000 ton vuilnis ingezameld . We zamelen ongeveer net zoveel PMD is als puin, in gewicht dan. In volume is het van een totaal andere orde. Dan heb ik het nog niet eens over piepschuim 🙂

Bij het zoeken naar verwerkers weeg ik duurzaamheid, wettelijke kaders en kosten af. Hebben we eenmaal een contract gesloten dan heb ik veel contact over de kwaliteit van de geleverde afvalstromen. Deze willen we natuurlijk zo ‘schoon’ mogelijk aanbieden.”

Kun je dit aan de hand van een afvalstroom uitleggen?

“Elke afvalstroom heeft zijn eigen verhaal. Neem matrassen, die zamelen wij al jaren gescheiden in. Pas vanaf januari geldt hier een producentenverantwoordelijkheid en krijgen wij 15% van onze gemaakte kosten vergoed. Dit zal oplopen tot 100% in 2028. Zeker niet alle afvalstromen zijn rendabel. Maar vaak is het apart verwerken toch goedkoper dan het laten verbranden als restafval, niet te vergeten veel duurzamer en milieuvriendelijker!

Of onze grootste grondstoffenstroom, het GFT. Onze inwoners zamelen GFT gescheiden in via de kliko’s of containers. Deze komen in eerste instantie terecht op het overslagstation Crailoo. Daar doen wij eerst zelf een grove check op vervuiling. Kom je wel eens op ons scheidingsstation Hilversum? Dan  zal de hoeveelheid meeuwen en kraaien je niet zijn ontgaan. Zij doen zich nog even tegoed aan de berg GFT voor wij het richting verwerker brengen”

De kwaliteit van een afvalstroom, wat bedoel je daar mee?

“ In de meeste afvalstromen zit wel wat vervuiling. Plastic in het GFT, etensresten in het PMD tot fietsaccu’s bij het metaal. Dingen die we eigenlijk niet in de afvalstroom willen hebben omdat deze een goed verwerkingsproces in de weg staan of gevaarlijk zijn. Is het teveel vervuiling, dan wordt de lading afgekeurd en alsnog verbrand als restafval. Gelukkig wordt er in de Regio Gooi en Vechtstreek goed afval gescheiden en maken we dat niet veel mee”.

Wat vind je nu zo leuk aan werken in de afvalbranche?

“Je zou het misschien niet zeggen maar de afvalbranche is een van de meest innovatieve branches. Iedere dag zijn verwerkers, inzamelbedrijven en producenten op zoek naar nieuwe circulaire oplossingen. In heel het land zijn verschillende bedrijven bezig met circulariteit, ieder binnen zijn eigen vakgebied Neem bijvoorbeeld kerstballen van oude dennennaalden, tassen van appelschillen of een nieuwe vloer van oud hout.” Een mooie ontwikkeling is dat afvalinzamelaars en verwerkers ook op zoek zijn naar mogelijkheden afvalstromen te verminderen. Minder afval is uiteindelijk het best voor het milieu”.

Tot slot, wat drijft jou iedere dag naar je werk?

“Iedere dag is anders en ik leer iedere dag nog bij. Daarbij proef ik binnen de GAD gedrevenheid en grote motivatie zich in te zetten voor een zo klein mogelijke belasting op het milieu, in welke functie je ook zit.”

Meer nieuws

Al het nieuws