voor inwoners, met gemeenten

Elke dag kunt u onze medewerkers Toezicht & Handhaving op straat tegenkomen. Zij houden o.a. toezicht op het naleven van de regels voor het aanbieden van huishoudelijk afval. En zij handhavenprimair op overtredingen van de Afvalstoffenverordening, Wet bodembescherming, Wet Milieubeheer en Wet Economische Delicten zoals bij:

  • bij-plaatsingen ondergrondse containers of bij kliko’s
  • verkeerd aanbieden van (grof) huishoudelijk afval
  • aanbieden van bedrijfsafval
  • afvaldumping

Zit de juiste grondstof of afval in de kliko? Wordt het op het goede tijdstip aan de straat gezet? Is de deksel gesloten? Staat er niks naast en is het afval wel van een particulier en niet van een bedrijf?

Dit zijn enkele criteria waaraan een aanbieder van grondstof / afval moet voldoen. Constateren zij een overtreding, dan gaan ze in gesprek met de ‘overtreder’. Zij geven informatie, maar onze medewerkers van Toezicht & Handhaving treden ook handhavend op bij overtredingen of milieumisdrijven.

De afdeling Toezicht en Handhaving werkt nauw samen met onze andere afdelingen. Meldingen vanuit het klantcontactcentrum en van de inzameling worden door Toezicht en Handhaving behandeld. En bij dumpingen of bij-plaatsingen vragen zij de hulp van de afdeling inzameling voor het afval dat zij niet zelf op kunnen ruimen.

Melden

Samen kunnen we zorgen dat de afvalinzameling goed verloopt én dat de straten en wijk netjes blijven. Ziet u iets wat niet door de beugel kan? Dan vragen wij u dat te melden, zodat zij hierop actie kunnen ondernemen. Overlast van verkeerd geparkeerde auto’s meldt u bij uw gemeente.

Wilt u een milieuovertreding melden dan belt u met de GAD via nummer 035 – 699 1888 (keuze 4).

U kunt de voicemail inspreken. Wilt u duidelijk uw naam, telefoonnummer en de locatie waar de klacht of melding inspreken. Uw melding wordt in behandeling genomen en als het nodig is wordt u teruggebeld.

Meer weten