Voorwaarden voor inleveren huishoudelijk afval

voor inwoners, met gemeenten

We vinden het belangrijk dat u uw gescheiden afval goed en veilig kunt inleveren. Daarom gelden de volgende voorwaarden bij het bezoeken van een GAD- scheidingsstation.

  • U bent particulier en woont in de gemeente Blaricum, Hilversum, Huizen, Laren, Gooise Meren, Weesp of Wijdemeren.
  • U levert maximaal 1m3 grof huishoudelijk afval in per twee weken.
  • U doet uw afval gescheiden per afvalsoort in de juiste container.
  • Op het scheidingsstation rookt u niet.
  • U rijdt stapvoets.
  • U zorgt voor veiligheid voor uw kinderen. Door de verschillende werkzaamheden en het verkeer kan het GAD-scheidingsstation voor hen een gevaarlijke plek zijn. U zorgt ook voor uw eigen veiligheid.
  • U zorgt dat uw afval niet naast de container komt en zorgt ook dat er geen afval van uw auto of aanhanger kan vallen/waaien. Een bezem kunt u lenen bij de beheerder. Zo helpt u mee om het scheidingsstation en de omgeving netjes te houden.
  • U bedient niet zelf machines of ander materieel, dit laat u over aan de medewerkers van het scheidingsstation. In geval van nood drukt u meteen op de noodknop.
  • U neemt na het inleveren geen spullen of materialen van het scheidingsstation mee.
  • U levert niet als bedrijf afval in en u levert ook geen bedrijfsafval in.

Voor het inleveren van afval op een GAD-scheidingsstation is de Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017 van toepassing.