voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten moeten van de Rijksoverheid een afvalstoffenverordening vaststellen. Hierin staan de wettelijke regels rond de inzameling van huishoudelijk afval in uw eigen gemeente. De zeven gemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2017 de Afvalstoffenverordening vastgesteld. Deze geldt sinds 13 april 2017, voor ons hele inzamelgebied.

De Afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek 2017 bestaat uit de verordening en een Uitvoeringsbesluit. In het Uitvoeringsbesluit zijn onderdelen van de Afvalstoffenverordening verder uitgewerkt.