voor inwoners, met gemeenten

Gemeenten moeten van de Rijksoverheid een afvalstoffenverordening vaststellen. Hierin vindt u de wettelijke regels rond de inzameling van huishoudelijk afval in uw gemeente. De zeven gemeenten in Regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2017 een nieuwe afvalstoffenverordening vastgesteld. Die geldt sinds 13 april 2017, voor ons hele inzamelgebied.

De Afvalstoffenverordening regio Gooi en Vechtstreek 2017 bestaat uit de verordening en een uitvoeringsbesluit. In het Uitvoeringsbesluit zijn onderdelen van de ASV verder uitgewerkt.

Afvalstoffenverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2017

Uitvoeringsbesluit 2021