Informatie voor verenigingen

voor inwoners, met gemeenten

De GAD heeft in 2020 van de 7 gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek een bezuinigingsopdracht gekregen. Hier is de afgelopen maanden veel over gesproken in gemeenteraden, de media en waarschijnlijk ook binnen uw vereniging, stichting of kerk.

Eén van de voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden betreft het optimaliseren van de inzameling van gft, pmd, oud papier en karton (opk) en restafval. Onderdeel van deze maatregel is het op werkdagen en overdag inzamelen van opk in een andere frequentie door de GAD. We begrijpen dat dit voor uw organisatie en uw vrijwilligers een grote (financiële) impact kan hebben. Velen van u zijn al heel lang betrokken bij de papierinzameling en dat waarderen wij enorm! Om te voorkomen dat er binnen uw organisatie als gevolg van deze maatregel een acuut financieel probleem ontstaat, ontvangt u een compensatie ter hoogte van drie keer het uitgekeerde bedrag over 2020.

In 2022 gaan we samen met enkele verenigingen/stichtingen en gemeenten op zoek naar alternatieve werkzaamheden. Uw inzet blijft belangrijk bij het halen van de doelstellingen in het kader van duurzaamheid en circulaire economie.