voor inwoners, met gemeenten

De GAD werkt voor de inwoners van zeven gemeenten. Dat doen we overal op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden. Veel informatie op deze website is daarom algemeen en voor elke inwoner van toepassing, waar u ook woont. Het doel blijft om voldoende faciliteiten te realiseren om gescheiden afval mogelijk te maken.

Door in het menu te kiezen voor uw eigen gemeente, kunt u alle relevante informatie lezen voor wijzigingen en nieuws omtrent afvalcontainers en/of ondergrondse containers in uw gemeente.

Nieuwe ondergrondse containers

Ook de komende jaren zijn wij bezig met het plaatsen van ondergrondse containers. Met name voor de hoogbouw en daar waar onvoldoende ruimte is voor containers.

Wat komt er allemaal bij kijken:

Om een ondergrondse container te plaatsen moeten er diverse stappen worden doorlopen. Zo worden de kabels en leidingen in de ondergrond voorafgaande aan het vaststellen van locaties in beeld gebracht. Ook worden er bodemmonsters genomen om de kwaliteit van de grond te beoordelen. Als laatste stap dienen de containers daadwerkelijk op de locaties te worden geplaatst. Bij elk van deze stappen is het mogelijk dat u als bewoner geconfronteerd wordt met werkzaamheden in uw gemeente.

Stap 1 – Het graven van proefsleuven

Doel: opsporen van kabels- en leidingen (Verplichting grondroerder) Duur: circa een halve dag

Stap 2 – Bodemonderzoek

Doel: kwaliteit van de bodem bepalen (wettelijke verplichting). Duur: circa een halve dag

Stap 3 – Plaatsingswerkzaamheden

Doel: het ontgraven, plaatsen, dichtstraten / afwerken van een locatie

Duur: gemiddeld drie dagen (afhankelijk van het aantal te plaatsen containers)

Algemene overlast

De GAD stelt alles in het werk om eventuele overlast te voorkomen of beperken. Helaas is deze niet altijd te voorkomen en kunt u als bewoner ongemakken ervaren. U kunt tegenkomen:

  • Afgezette parkeervakken
  • Eventuele omleidingen en/of verkeersmaatregelen
  • Werkplekafzettingen
  • Maatregelen gericht op het veilig afvoeren van vrijkomende grond

De werkzaamheden worden in de regel niet in het weekend of in de avonduren uitgevoerd. Op deze manier proberen wij eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.

Tijdig informeren

De GAD zal omwonenden tijdig per brief informeren over de geplande werkzaamheden in de buurt. In sommige gevallen is het tijdelijk niet mogelijk om het afval op de gebruikelijke manier aan te bieden.

Wij vragen om uw begrip!

Planning plaatsingswerkzaamheden

Per gemeente kunt u de meest actuele informatie vinden over de planning van de plaatsingswerkzaamheden.