voor inwoners, met gemeenten

Op deze pagina kunt u alles lezen over het plaatsen van nieuwe ondergrondse containers in Weesp.

Aankondiging Werkzaamheden

Alvorens er met de werkzaamheden wordt gestart wordt bodemonderzoek gedaan naar eventuele kabels en leidingen of vervuiling. Bij het vervangen of plaatsen van containers worden er werkzaamheden verricht. Dit kan mogelijk overlast veroorzaken. Bewoners in de directe omgeving worden per brief geïnformeerd. Over het algemeen duren de werkzaamheden circa 1 tot 3 werkdagen. Eventueel worden verkeersmaatregelen getroffen, zoals het afzetten van de weg of parkeerplaatsen.

Nadat de locaties zijn opgeleverd kunnen de containers direct gebruikt worden. Niet lang hierna krijgen gebruikers een toegangstag toegestuurd en worden de locaties afgesloten. Vanaf dat moment zijn de containers alleen met de toegangstag toegankelijk. Wijkvoorzieningen blijven vrij toegankelijk.

Planning

Voorlopig zijn er geen werkzaamheden gepland.

Participatie

Het vinden van goede locaties voor ondergrondse containers is niet gemakkelijk! De containerlocaties worden onderzocht door een projectgroep met daarin medewerkers  van de GAD en vakgroepen (parkeren groen etc.) binnen uw gemeente. Wanneer hier een mogelijk geschikte locatie uitkomt, dan nodigen wij bewoners per brief uit om hierover hun mening te geven. Omdat u uw buurt het beste kent, vinden wij het belangrijk dat u het plan bekijkt. Misschien hebben we iets over het hoofd gezien en is een andere plek beter Wilt u meedenken over een locatie in uw buurt, klik dan op onderstaande knop.

Locatiebesluiten

Hier worden de ontwerp- en definitieve locatiebesluiten geplaatst tijdens de besluitvormingstermijn.

Op 19 oktober 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het beroep tegen de afvalvoorziening aangeduid met locatiecode WE5.2, ongegrond verklaard. De procedure is daarmee beëindigd.