voor inwoners, met gemeenten

Over afval doen nogal wat geruchten de ronde. Zijn die nu waar, of niet waar? Hieronder geven we antwoord op een aantal veelgehoorde uitspraken.

Feiten en fabels

Nee, gescheiden afval blijft gescheiden. De verschillenden soorten afval die we bij u thuis ophalen, brengen we eerst naar het GAD-overlaadstation in Hilversum. Al het plastic en metalen verpakkingsafval bewaren we daar in een grote hal totdat de verwerker het op komt halen. Gft en etensresten brengen wij naar een verwerker die er compost en biogas van maakt. De verwerker van restafval haalt het bij ons op en brengt het naar de verbrandingsinstallatie. Papier en karton komt niet eerst op het scheidingsstation in Hilversum, maar gaat gelijk naar de papierverwerker. Glas en textiel gaan ook gelijk naar verwerkers.

Het bedrijfsleven doet ook aan afvalscheiding, en goed ook! In de industrie wordt al 80% van het afval gerecycled en in de bouw en landbouw zelfs meer dan 90%. Ze doen het daarmee veel beter dan huishoudens.

Apart ingezamelde etensresten en gft kunnen volledig worden hergebruikt. Vroeger werd het vooral gebruikt om compost van te maken, maar tegenwoordig is het ook een belangrijke bron voor biogas. Dat vinden wij zeker geen flauwekul, want biogas is een goed alternatief voor fossiele brandstoffen.

Door de opbrengst van papier, glas, metaal en textiel gaan de kosten van het inzamelen en verwerken juist naar beneden. Alleen het apart inzamelen van etensresten/gft is nog niet kostendekkend, maar het is duurder om etensresten/gft niet te scheiden. Dan komt het namelijk bij het restafval en het verbranden van restafval kost geld.

Dat laatste geldt ook voor plastic. Financieel levert apart ingezameld plastic nog niet veel op, maar omdat de verpakkingsindustrie meebetaalt aan het apart inzamelen is het toch kostendekkend. Plastic hergebruiken levert voor het milieu wel grote winst op, want daardoor hoeft voor nieuw plastic geen aardolie te worden gebruikt.

Voor stalen blikken is dit een feit, maar een derde van het blik is gemaakt van aluminium. De magneten die worden gebruikt om stalen blikjes uit het restafval te halen, werken niet bij aluminium blikjes. Blik uit het plastic halen gaat een stuk beter, daarom mogen blikjes samen met uw plastic verpakkingsafval en drinkpakken in dezelfde bak of zak.

Dit horen we nog weleens, door apart in te zamelen zouden we veel vaker moeten rijden en dus meer CO2 uitstoten. Dat is niet waar. Apart of alles in één bak: de totale hoeveelheid afval die we moeten ophalen is hetzelfde. Ja, we rijden iets vaker, maar dat valt in het niet bij de enorme milieuwinst die gescheiden inzamelen oplevert. Hergebruik van afval betekent dat veel minder grondstoffen voor nieuwe producten uit de bodem of de natuur komen. Bovendien maken we onze inzameling steeds efficiënter, waardoor we minder hoeven te rijden.

Gescheiden inzamelen kost per saldo minder dan alles in één bak ophalen. Dat komt omdat veel gescheiden afvalstromen geld opleveren en het verbranden van afval juist geld kost. Door goed te scheiden helpt u mee om te voorkomen dat de kosten voor het verwerken van uw afval omhoog gaan.

Nascheiding is niet voor elke afvalsoort de oplossing. Papier, gft, textiel en glas kan veel beter gerecycled worden als het gescheiden is ingezameld. Papier dat bij het huisvuil zit, wordt bijvoorbeeld nat en vies en is daardoor onbruikbaar. Datzelfde geldt voor textiel. Gft in het restafval plakt vast aan ander afval en is daardoor slecht te scheiden, bovendien zit er veel ‘vervuiling’ tussen (bijvoorbeeld kleine stukjes plastic). Apart inzamelen is daarom nodig.

Voor PMD kan er voor zowel bron als nascheiding gekozen worden. Om zoveel en zo goedkoop mogelijk verpakkingen van plastic en drinkpakken te kunnen hergebruiken is in onze regio gekozen voor bronscheiding. De ontwikkelingen gaan echter hard en de GAD volgt ze op de voet om tijdig te kunnen instappen.

Hebt u een andere uitspraak gehoord, waarvan u wilt weten of die waar is of niet? Misschien staat het antwoord bij de veelgestelde vragen. Of neem contact met ons op, dan vertellen we het u.