voor inwoners, met gemeenten

Dit leerwerktraject is afgerond. GAD en Tomingroep bekijken gezamenlijk naar een mogelijk vervolg.

Met De Gooise Waardetas konden inwoners boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en gereedschappen een tweede leven geven. Het ophalen, repareren en verkopen van deze gebruikte spullen zorgte bovendien voor extra werkgelegenheid.

Producten die nog goed bruikbaar zijn of na een kleine reparatie weer te gebruiken zijn, konden verzameld worden in de Gooise Waardetas. Wanneer de tas vol zat konden inwoners via De Kringloper een afspraak maken deze op te laten halen. Dat ophalen gebeurde door mensen die werkervaring opdoen. Bedoeling is dat zij na ongeveer zes maanden konden doorstromen naar een reguliere baan.

De ingezamelde goederen werden gesorteerd en kregen, eventueel na reparatie, via De Kringloper Naarden een tweede leven. Het sorteren, verkopen en repareren van de opgehaalde goederen gebeurde ook vanuit werkervaringsplekken. De opbrengst van de verkoop kwam geheel ten goede aan het realiseren van werkgelegenheid.

De Gooise Waardetas was onderdeel van de regionale werkgelegenheidsprogramma’s ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’. De Gooise Waardetas was een initiatief van de acht gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek.