voor inwoners, met gemeenten

Met De Gooise Waardetas geeft u gebruikte boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en gereedschappen een tweede leven. Het ophalen, repareren en verkopen van deze gebruikte spullen zorgt bovendien voor extra werkgelegenheid. Op dit moment gaat het nog om een proef. Daarom kunnen alleen inwoners die per brief zijn uitgenodigd om mee te doen, de tas aanvragen en gebruiken.

Hoe werkt het?

Op aanvraag krijgt u een stevige tas bezorgd op uw woonadres. In de tas doet u speelgoed, gereedschap, boeken en kleine elektrische apparaten die u niet meer gebruikt. Daarbij gaat het om producten die nog goed bruikbaar zijn of na een kleine reparatie weer te gebruiken zijn.

Is de tas vol? Dan maakt u via De Kringloper een afspraak om de tas te laten ophalen. Dat ophalen gebeurt door mensen die werkervaring opdoen. Bedoeling is dat zij na ongeveer zes maanden doorstromen naar een reguliere baan. Zo kunnen steeds weer andere mensen gebruik maken van een werkervaringsplek bij  De Gooise Waardetas.

Volle Waardetas laten ophalen

Een afspraak maken om uw volle Waardetas te laten ophalen kan via:

 • 0900 899 8180
 • waardetas@dekringloper.nl

U mag de tas natuurlijk ook zelf inleveren. Dat kan uitsluitend bij De Kringloper Naarden.

Verkoop of reparatie

De ingezamelde goederen worden gesorteerd. Dat wat direct goed bruikbaar is, krijgt via de winkel van De Kringloper Naarden een tweede leven. Het is de bedoeling dat de overige spullen na reparatie of een opknapbeurt ook worden aangeboden in de winkel. De Gooise Waardetas is op dit moment nog een proef. Onderdeel van de proef is het opbouwen van contacten met organisaties die gebruikte goederen repareren.

Het sorteren, verkopen en repareren van de opgehaalde goederen gebeurt ook vanuit werkervaringsplekken. De opbrengst van de verkoop komt geheel ten goede aan het realiseren van werkgelegenheid.

Wat mag er in de tas?

 • Schoon speelgoed voor alle leeftijden (knuffeldieren wassen voordat u ze in de tas doet)
 • Boeken: lees- en stripboeken
 • Gereedschap: handgereedschap en klein elektrisch gereedschap
 • Elektrische apparaten: kleine apparaten die het nog doen of na reparatie weer te gebruiken zijn

Wat mag er niet in de tas?

 • Geen andere producten dan speelgoed, boeken, gereedschap en elektrische apparaten
 • Geen spullen die vies zijn
 • Geen spullen die zodanig kapot zijn, dat eenvoudige reparatie niet meer mogelijk is
 • Geen encyclopedieën
 • Geen tijdschriften en kranten

Interesse in een werkervaringsplek?

De werkervaringsplekken zijn bedoeld voor mensen die werk zoeken en op dit moment geen werk hebben. Uw klantmanager bij de gemeente  of UWV kan u meer vertellen over deelname aan dit project.

De Gooise Waardetas is onderdeel van de regionale werkgelegenheidsprogramma’s ‘Werken aan Werk’ en ‘Perspectief op Werk’.

De Gooise Waardetas is een initiatief van de acht gemeenten in de Regio Gooi en Vechtstreek.