Belevingsonderzoek op het besluitvormingsproces VANG

voor inwoners, met gemeenten

U heeft het plan van aanpak “Evaluatie Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2015-2020 “Van Afval naar Grondstof” ( hierna uitvoeringsplan VANG) ontvangen. Een onderdeel in deze evaluatie is het besluitvormingsproces en de wijze waarop de raadsleden bij deze besluitvorming zijn betrokken. Middels dit korte belevingsonderzoek willen wij u vragen 6 vragen te beantwoorden. Mocht u het besluitvormingsproces niet zelf actief hebben gevolgd in de periode 2014-2016 dan willen we u vragen naar aanleiding van de beschreven procedure te antwoorden.

Hoe is het Uitvoeringsplan VANG tot stand gekomen?
In 2012 is de regio Gooi en Vechtstreek gestart met het formuleren van de nieuwe doestellingen op het gebied van afvalscheiding en de wijze waarop deze doelstelling gehaald kon worden.

De ambitie van 70% afvalscheiding is in 2012 vastgesteld ( landelijk was toen 65%).
Om de maatregelen te onderzoeken die hiervoor noodzakelijk zijn, zijn er diverse pilots opgestart in de regio.

 • Laagbouw 2 pilots:
  • In Huizen is een proef gedaan met de 4e bak ( pmd-container) en een inzamelfrequentie voor rest en pmd van elke 4 weken.
  • In Bussum is een proef gedaan met restafval wegbrengen naar ondergrondse container en een container aan huis voor pmd (kliko). Frequentie voor pmd-container was elke 2 weken.
 • Centrum:
  • Pilot in Naarden-Vesting en Muiden met ondergrondse voorzieningen waar inwoners zelf restafval en grondstoffen konden weg brengen.
 • Hoogbouw
  • Hilversum en Weesp met ondergrondse voorzieningen voor restafval en grondstoffen.

Naar aanleiding van de resultaten van de pilots en ervaringen elders in het land is er een voorstel gedaan welke beschreven is in het Uitvoeringplan VANG. De keuzes zijn ambtelijk en bestuurlijk besloten (wethouders Milieu & Duurzaamheid).

Hoe is het plan vastgesteld?
Het concept Uitvoeringsplan VANG is ambtelijk en bestuurlijk besproken. In het najaar 2015 voorlopig vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek. Naar aanleiding van dit besluit is er een regionale zienswijze procedure gestart van 6 weken. De zienswijze procedure is meegenomen in het definitieve plan welke in april 2016 definitief is vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Regio.

Hoe zijn de gemeenten betrokken?

 • De resultaten van de pilots zijn gepresenteerd aan de betreffende commissies.
 • Adviezen van de commissie/ raadsleden konden via hun wethouder meegenomen worden naar de Regio voor verdere bepaling/ aanpassing nieuwe visie en plan.
 • De afgesproken doelstellingen en de betreffende maatregelen uit het Uitvoeringsplan zijn gepresenteerd aan de commissies.