Gemeente Hilversum update 13-11-2019

voor inwoners, met gemeenten

Gemeente Hilversum update 13-11-2019

Publicatiedatum: 13 november 2019

Publicatiedatum: 13 november 2019

Hilversum centrum
In Hilversum centrum worden in totaal op 47 locaties ondergrondse containers geplaatst. Inmiddels is 87% van de locaties gerealiseerd en in gebruik genomen.

Maandag 28 oktober zijn er twee ontwerpbesluiten afgegeven in Hilversum centrum. Het gaat om de alternatieve locaties Wagenmakersplein, met locatiecode HS027-alt1 en de locatie aan de Havenstraat-Koningsstraat met locatiecode HS081-alt1.

Bewoners hebben tot 9 december de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.

Werkzaamheden HS034-alt1 Vaartweg

Maandag 18 november worden er op deze locatie een nieuwe ondergrondse duocontainer rest/pmd en een bovengronds gft-huisje geplaatst. Op 19 november zijn de werkzaamheden afgerond en kan de locatie gebruikt worden. Belanghebbenden hebben meer informatie ontvangen over de werkzaamheden.

Werkzaamheden HS042-alt1 – Neuweg

Dinsdag 19 november worden er op deze locatie twee nieuwe ondergrondse containers voor rest en pmd en een bovengronds gft-huisje geplaatst. Op 20 november zijn de werkzaamheden afgerond en kan de locatie gebruikt worden. Belanghebbenden hebben meer informatie ontvangen over de werkzaamheden.

Planning

Voor Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied zal pas later worden gestart met het kijken naar geschikte locaties voor ondergrondse containers.
Afhankelijk van de snelheid van besluitvorming en de technische haalbaarheid van o.a. kabels en leidingen kunnen de ondergrondse containers in Hilversum Zuid en het buitencentrumgebied in 2022 in gebruik worden genomen. Zodra meer bekend is over de locaties ontvangen omwonenden informatie.

Nieuwbouw

Het kan voorkomen dat er ondergrondse containers worden geplaatst in het kader van herontwikkeling en/of nieuwbouw.

Meer artikelen