voor inwoners, met gemeenten

Wij weten dat het niet altijd eenvoudig is om uw afval goed te scheiden en minder restafval over te houden. Om het makkelijker te maken geven we u ook graag tips en advies. Onze afvalcoaches geven bijvoorbeeld op allerlei plekken informatie over omgaan met afval. Wat gaat in welke bak, hoe kunt u het afval scheiden makkelijker maken en hoe houdt u minder restafval over. U kunt ook onze afvalscheidingswijzer raadplegen.

De afvalcoaches gaan dagelijks op pad. Op straat, bij bijeenkomsten en evenementen en aan huis kunt u hen tegenkomen. Zelf een afspraak maken voor een gesprek kan ook. De afvalcoach geeft u dan bij u thuis of telefonisch advies. Heeft u zelf een tip voor onze afvalcoaches? Stuur ze dan een e-mail!

Scholen

Om in aanmerking te komen voor pmd- of gft-containers van de GAD, zijn scholen verplicht eerst educatie in afvalscheiding te verzorgen. Voor zowel de lagere als middelbare school kunnen de afvalcoaches een gastles over afvalscheiding komen geven.

Speciaal voor groep 5 en 6 van de basisschool hebben we samen met de NME een lespakket ontwikkeld. Met de Afvalcoach in de klas verzorgen we een gastles waarbij kinderen leren over ons werk, afvalinzameling in het verleden, het heden en de toekomst, afvalscheiding en het recyclen van grondstoffen. Vervolgens gaan de kinderen zelf aan de slag in de school. Alles over dit lesproject kun je vinden op de site van onze partner, NME Gooi en Vechtstreek. Hier kunnen scholen zich ook aanmelden.

Overige behoeften in educatie kunnen altijd besproken worden. Neem hiervoor contact op met onze afvalcoaches.