voor inwoners, met gemeenten

Inzameling kerstbomen

Publicatiedatum: 29 november 2022

De inzameling van de kerstbomen in januari 2023 zal anders gaan dan de voorgaande jaren. GAD gaat één ronde rijden om de kerstbomen huis aan huis in te zamelen. Daarnaast zal er in samenwerking met een aantal verenigingen in een aantal proefgebieden (pilotgebieden) centraal ingezameld worden op inzamelpunten. In verband met de compostering kunnen wij alleen kerstbomen zonder kruis, pot of versiering innemen.

Samenwerking met verenigingen

In mei van dit jaar hebben wij, samen met de verenigingen die voorheen oud papier reden, een verkenning gedaan naar verschillende alternatieve werkzaamheden om naast de compensatie die zij hebben ontvangen de verenigingskas op peil te houden, ook voor de toekomst. Een van de besproken alternatieven is het inzamelen van de kerstbomen. Een aantal enthousiaste verenigingen zijn met ons aan de slag gegaan om in een aantal proefgebieden te ondervinden of dit een geschikte manier is voor de toekomst. Voor zowel GAD als voor de verenigingen. De betrokken lokale verenigingen hebben een actieve rol in het ondersteunen van de GAD en de inwoners bij de inzameling van de kerstbomen. Zij ontvangen hiervoor € 0,50 per kerstboom.

Wat gaat er veranderen ten opzichte van voorgaande jaren?

Vanaf 7 januari 2023 rijdt GAD één keer langs om de kerstbomen huis aan huis in te zamelen, met uitzondering van een aantal pilotgebieden. Voorgaande jaren reden wij twee keer langs maar hadden wij in de eerste ronde al ruim 2/3 van de kerstbomen ingezameld. In samenwerking met een aantal lokale verenigingen starten we de proef met centrale inzameling van de kerstbomen. Dit gebeurt in de pilotgebieden. De inzameling kan verschillen per vereniging en dus per pilotgebied.

Hoe werkt dat voor mij?

 • Ik woon in een pilotgebied: Op onderstaande kaart kunt u zien of u in een pilotgebied woont. Ook ziet u op uw inzamelkalender een rode kerstboom (in plaats van een groene). Hieronder kunt u zien hoe de inzameling door de lokale vereniging in uw gebied verloopt. Bied uw boom aan zonder pot, kruis of versiering.
 • Ik woon niet in een pilotgebied: GAD komt 1x langs uw huis om de kerstboom op te halen. U ziet in de inzamelkalender een groene kerstboom op uw inzameldag. Zet de boom voor 7.30 uur zonder pot, kruis of versiering aan de straat.

Pilotgebieden

We hebben een aantal proefgebieden in de gemeenten:

 • Hilversum
 • Laren
 • Wijdemeren in Loosdrecht en Ankeveen

Op de kaart hieronder kunt u zien of u in een pilotgebied woont. Door op de kaart te klikken opent u de kaart in een ander tablad van uw browser. U kunt hier in- en uitzoomen en op adres zoeken.
Ook zult u, wanneer u in een pilotgebied woont, een rode kerstboom zien op uw inzamelkalender op de dagen dat de betreffende vereniging inzamelt.

Hilversum – Vereniging Zuiderkruis

In het pilotgebied van Scoutingvereniging Zuiderkruis zijn 3 centrale inzamelpunten, weergegeven als groene blokjes op de kaart.

U kunt uw kerstboom op zaterdag 7 en 14 januari naar een van deze punten brengen:

 • Clubgebouw Zuiderkruis aan de Schuttersweg 34 – van 09.00 tot 13.00uur
 • Clubgebouw Zuiderkruis aan de Diependaalselaan 351 – van 09.00 tot 15.00uur
 • Grasveld Kloosterlaan (Kerkelanden) tegenover hoogbouw nummer 3 t/m 123– van 09.00 tot 15.00uur

Op deze twee data ziet u ook een rode kerstboom in uw inzamelkalender. Om voor de scoutingvereniging zoveel mogelijk geld op te halen hopen wij dat zoveel mogelijk inwoners hun boom naar een van deze centrale inzamelpunten komen brengen. GAD komt in pilotgebieden niet huis aan huis de kerstbomen inzamelen.

Hilversum – Vereniging De Athabascan

In het pilotgebied van Scoutingvereniging De Athabascan zijn 4 centrale inzamelpunten, weergegeven als groene blokjes op de kaart.

U kunt uw kerstboom op zaterdag 7 en 14 januari naar een van deze punten brengen:

 • Clubgebouw Athabascan aan de Kolhornseweg 5 – van 09.00 tot 15.00uur
 • Speelplaats Neuweg, thv huisnummer 169 – van 09.00 tot 15.00uur
 • Grasveld De Hooghlaan, thv huisnummer 81 – van 09.00 tot 15.00uur
 • Koningsstraat / Wernerlaan – van 09.00 tot 15.00uur

Op deze twee data ziet u ook een rode kerstboom in uw inzamelkalender. Om voor de scoutingvereniging zoveel mogelijk geld op te halen hopen wij dat zoveel mogelijk inwoners hun boom naar een van deze centrale inzamelpunten komen brengen. GAD komt in pilotgebieden niet huis aan huis de kerstbomen inzamelen.

Voor iedere boom die wordt ingeleverd op een van inzamelpunten wordt door de vereniging een lootje uitgegeven. Dit lootje kan bij de trekking van de loterij een mooie prijs opleveren. Ook leuk voor de kinderen uit de buurt die misschien uw boom wel naar de vereniging willen brengen.

Laren – De Boshoeve

In het pilotgebied van De Boshoeve kunnen de kerstbomen gebracht worden naar een centraal inzamelpunt. Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 januari kunt u overdag, tot 15.30 uur, uw boom brengen in de voortuin van Boshoeve aan de Smeekweg 112 in Laren. U ziet op die dagen een rode kerstboom in uw inzamelkalender. Met uw boom ondersteunt u de dagbesteding van Sherpa.

Loosdrecht – Basisschool De Sterrenwachter

In het pilotgebied van Basisschool De Sterrenwachter is er 1 centraal inzamelpunt, op het Lindeplein bij de vijver. Dit is weergegeven als een groen blokje op de kaart.

U kunt uw kerstboom op zaterdag 7 en 14 januari naar dit punt brengen:

 • Lindeplein bij de vijver – van 09.00 tot 15.00uur

Op deze twee data ziet u ook een rode kerstboom in uw inzamelkalender. Om voor de basisschool zoveel mogelijk geld op te halen hopen wij dat zoveel mogelijk inwoners hun boom naar hun centrale inzamelpunt komen brengen. GAD komt in pilotgebieden niet huis aan huis de kerstbomen inzamelen.

Ankeveen – De Schuimlikkers

In het pilotgebied van carnavalsvereniging De Schuimlikkers zullen de kerstbomen door de vereniging zelf huis aan huis worden ingezameld. Zij komen op zaterdag 7 en 14 januari de kerstbomen ophalen. De dagen dat zij langskomen zijn in uw inzamelkalender aangegeven met een rode kerstboom. Zet de boom op de inzameldag voor 7.30 uur zonder pot, kruis of versiering aan de straat.

De verenigingen een handje helpen

Woont u niet in een van de pilotgebieden maar gunt u een van de deelnemende vereniging de vergoeding van uw kerstboom? Dan kunt u deze natuurlijk altijd zelf naar een van de inzamelpunten brengen op de dagen dat zij geopend zijn. Voor Ankeveen zou dan gelden dat u uw boom binnen het pilotgebied kunt aanbieden op de dagen dat zij komen inzamelen.

Op een eerder of later moment van uw boom af?

U kunt uw boom altijd brengen naar een van onze scheidingsstations. Door de boom klein te knippen kan deze ook in de groene kliko. Let wel op, de boom mag niet uitsteken want dan kan de wagen de kiepbeweging niet maken.

Meer nieuws

Al het nieuws